Prosjekt Arena Midt-Norge

Skrevet av Marius Lundstein,  05.03.2021
Artikkelbilde
Arena Midt-Norge

Det Norske Travselskap har i dag gjennomgått status for prosjekt Arena Midt-Norge sammen med Midt-Norge Travforbund og innleide konsulenter.

Styret i DNT ble i dag orientert om status i prosjekt Arena Midt-Norge og er tilfreds med utviklingen i prosjektet. Med bakgrunn i dette fattet styret vedtak om følgende uttalelse:

Styret anbefaler at kontraktene for grunnarbeider og bygg gjennomføres. Det anbefales at byggherrens innleide prosjektledelse forsterkes.