Omorganisering i Norsk Trav AS

Skrevet av Norsk Trav AS,  16.03.2021
Artikkelbilde
Pressemelding om omorganisering i Norsk Trav AS.

Norsk Trav AS har etter etableringen fått på plass flere strukturer som gjør det mulig å få gjennomført en ytterligere effektivisering av driften. Selskapet er nå i den posisjon at de formelle rammene er på plass for å ta videre skritt. 

Behovet for å fullføre implementeringen av alle totalisatorbanene er en prioritert oppgave som må ha fullt fokus. Samtidig er det behov for å styrke driften av Bjerke Travbane som nå er fusjonert med Norsk Trav.

Sørlandets Travpark har i en periode vært uten fast daglig leder. For å ivareta behovet for daglig ledelse på Sørlandets Travpark engasjeres Per Dag Hole som daglig leder i 50 %, og fortsetter som daglig leder i Norsk Trav. Han skal spesielt prioritere gjennomføringen og implementeringen av totalisatorbanene i ny organisasjonsmodell, og fortsatt ha det overordnede lederansvaret i Norsk Trav. 

Even Westby, som i dag er daglig leder på Biri, blir i tillegg leid inn i Norsk Trav for å overta ledelsen for avd. Bjerke. Westby tar også ansvaret for utviklingen av drift samt markedssamarbeid mellom banene, i tråd med Norsk Trav sin målsetting.

Omorganiseringen finner sted fra uke 12.