Årets Travlag og Årets Ildsjel for 2020.

Skrevet av Knut Olav Dahl,  08.03.2021
Artikkelbilde
Her ser vi generalsekretær Svein Morten Buer, Arild M. Johannesen og forbundsleder i Rogaland Terje Aareskjold under utdelingen av prisen "Årets Ildsjel". Foto: Arild Hansen
Horten og Omegn Travforening ble kåret til Årets Travlag for 2019, og Arild M. Johannesen - Sandnes og Omegn Travklubb - Årets Ildsjel.

Hvem fortjener prisene for 2020?

Forslag til Årets Travlag og Årets Ildsjel for 2020 ønskes, og kan sendes med begrunnelse på e-post til  knut.olav.dahl@travsport.no . Frist 30/4-2021.

Kriterier for Årets Travlag:
Travlagene blir bedømt etter hvor godt man har etterlevd formålsparagrafen - der formålet søkes nådd ved følgende punkter:
a) Å samle flest mulige travsportsinteresserte innen sitt distrikt som medlemmer.
b) Å bygge ut og drive treningsbane og/eller treningsanlegg etter godkjente planer og normer.
c) Å avholde travløp etter gjeldende bestemmelser.
d) Å drive opplysningsarbeid om norsk travsport og hesteavl, samt de interesser som står i forbindelse med denne.
e) Å drive rekrutteringsarbeid gjennom aktiviteter for barn og ungdom, herunder tilrettelegge for ponnitrav.
f) Å fremme saker til beste for travsporten.
g) Årsrapport leveres innen fristen i henhold til retningslinjer vedtatt av DNT styret.
Jfr. Normallov for travlag § 2 (2).

Kriterier for Årets Ildsjel:
Prisen for Årets Ildsjel tildeles en person som gjennom flere år, og som stadig gjør, en solid og positiv innsats for travlaget og travsporten i sitt lokalmiljø. Arbeidet skal ha vært preget av frivillighet og være tuftet på travsportens grunnverdier; åpenhet, tillit, fair play og respekt. Personen skal inneha gyldig medlemskap i Det Norske Travselskap.