Strategiplan på høring i juni

Skrevet av Marius Lundstein,  21.05.2021
Artikkelbilde
Foto: Eirik Stenhaug

Utkast til ny strategiplan planlegges sendt ut på høring i organisasjonen i midten av juni.

Trav2020 var travsportens strategiplan som gjaldt i perioden 2015 – 2020. Høsten 2019 og vinteren 2020 ble det gjennomført arbeid med ny strategiplan i DNTs organisasjon. Ved inngangen til 2020 var imidlertid travsportens rammebetingelser svært usikre. Med bakgrunn i dette valgte styret å prioritere arbeid med rammebetingelser i 2020, og utsatte det videre arbeidet med ny strategiplan.

I januar 2021 startet arbeidet opp igjen. Ny strategiplan skal legges frem for DNTs generalforsamling i september. Som en del av utviklingen av en ny strategi, skal også første utkast av planen ut på høring i organisasjonen.

DNT ønsker med dette å informere om at første utkast til ny strategiplan planlegges og sendes ut på høring i organisasjonen i midten av juni (senest innen den 20. juni). Høringsfristen er bestemt å være 1. august, og vi ber derfor travforbund og travlag om å forberede seg på at utkastet til ny strategiplan vil komme.