Oppdaterte smittevernsregler

Skrevet av Norsk Trav AS,  25.05.2021
Artikkelbilde

Etter regjeringens pressekonferanse sist fredag er det gjort noen endringer i travsportens smittevernsveileder.

Fortsatt er det slik at det kun er nødvendig personell som har adgang til hestering, og samtlige som er til stede skal fortsatt stå oppført på navneliste. Hovedregelen om en person pr. hest opprettholdes, men vi går nå tilbake til at det er tillatt med inntil to personer dersom man reiser med kun en hest. Det generelle kravet om bruk av munnbind fjernes, men med noen unntak. På den enkelte bane kan det være merket enkelte områder hvor det fortsatt er krav om bruk av munnbind, eksempelvis i vaskehaller innendørs.

De nasjonale retningslinjene åpner nå for at det kan tillates noe publikum. Her vil det dog være lokale forskjeller, og det anmodes om at man kontakter den enkelte banen med tanke på mulighetene for å overvære løpene som publikummer.

Fortsatt dukker det opp oppblomstring av smitte lokalt. Det kan føre til at det på kort varsel blir iverksatt tiltak som påvirker våre løpsdager. Enten ved at planlagte løpsdager ikke kan gjennomføres på den banen den opprinnelig er terminfestet til eller ved at det er noe ulike regler knyttet til gjennomføring av løpsdagene.

Klikk her for oppdatert smittevernsveileder. Det oppdaterte regelverket gjelder fra og med torsdag 27. mai.