Nye hoppekvoter og kåringsbestemmelser

Skrevet av Marius Lundstein,  14.05.2021
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto. Foto: Eirik Stenhaug

I 2020 kom ny avlsplan for kaldblodstraver. DNT minner spesielt om de nye hoppekvotene for hingster som trer i kraft i 2021, samt avlsplanens bestemmelser om kåring og bedekning.

I 2020 kom Det Norske Travselskap og Svensk Travsport med ny avlsplan for kaldblodstraveren. Målet med avlsarbeidet er å bevare og videreutvikle en konkurransedyktig sunn og frisk travhest ved å forbedre hestenes travprestasjon, holdbarhet, eksteriør med vekt på rasetype, håndterbarhet/lynne, fruktbarhet samt motvirke en for stor innavlsgrad. I henhold til den planen er det spesielt tre områder som bes lagt merke til:

Forbud mot søskenparring (3.5.4. - Bedekning):

Det sertifiseres ikke kaldblodstravere i ST/DNT som er blitt til gjennom halv-/eller helsøskenparringer, samt parringer med far-datter eller mor-sønn.

Hingster som er et resultat av krysning som er tettere enn 3 + 3 kåres ikke (3.2.9. – Individbedømmelse – kåring):

Hingster tettere enn 3+3 krysning skal ikke kåres. For eksempel kan ikke hingster som er resultat av en 2+3 krysning kåres. Dette punktet gjelder for hester født 2021 eller senere.

Nye hoppekvoter for hingster trer i kraft fra 2021 (3.1.7 – Kåringsbestemmelser):

Den totale bedekningskvote for en hingst i begge landene til sammen uansett bedekningsmetode er 95 hopper. Den maksimale kvoten i oppstallingslandet er 70 hopper, dog kan det andre landets kvote på 25 hopper økes på bekostning av oppstallingslandets kvote på 70 hopper under forutsetning at det maksimale antall hopper ikke overstiger 95. Ved eventuell overbedekning skal hingstens totale bedekningskvote reduseres tilsvarende for neste års bedekningssesong. Det er kvoten i oppstallingslandet påfølgende år som skal reduseres. I tillegg kan det enkelte land vedta tilleggssanksjoner. 

Les avlsplanen her.