Informasjon om nye vaksinekrav i Frankrike

Skrevet av Avdeling for hestevelferd,  31.03.2021
Artikkelbilde

Fra og med 1.juni 2021 trer nye krav til dokumentasjon for vaksinering av hester som skal starte i Frankrike i kraft.

Fra og med 1.juni 2021 må alle hester som skal starte i Frankrike dokumentere komplett vaksinasjonshistorikk både for vaksinering mot hesteinfluensa og equint herpesvirus-1 (EHV-1).

Dokumentasjonen sendes til courses@letrot.com senest innen innmeldingsfristens utløp til den løpsdagen hesten skal delta. Dersom dokumentasjonen ikke er mottatt innen fristen vil innmelding bli avvist.

For trenere med tilgang til den franske kundeportalen "Infornet" kan vaksinehistorikken registreres via egen brukerkonto i dette systemet, også her innen innmeldingsfristens utløp.