Strategiplan på høring

Skrevet av Marius Lundstein,  21.06.2021
Artikkelbilde
Foto: Eirik Stenhaug

Høringsdokument for ny strategiplan ble fredag sendt ut til DNTs organisasjonsledd. Høringsfristen er 1. august.

Fredag 18. juni ble høringsdokument for ny strategiplan sendt ut til DNTs organisasjonsledd. Trav 2025 er en overordnet plan for den organiserte virksomheten, og skal være styrende for norsk travsport i perioden 2021 - 2025. En strategi skal være organisasjonens «kart» og gi retning over hva man skal arbeide mot. Det innebærer å sette langsiktige mål for organisasjonen og definere hvor vi ønsker å være i 2025. Strategien skal også synliggjøre en klar prioritering over hva de viktigste målene skal være for norsk travsport.

Høringsfristen er 1. august. Høringssvarene vil vurderes av strategigruppen, som videre skal fremlegge oppdatert versjon av strategiplanen for drøftelse med DNTs styre og Landsråd. Etter dette skal strategiplanen legges frem for DNTs generalforsamling i september.

En endelig strategiplan skal være et resultat av en involverende prosess i hele DNT sin organisasjon. Styret i DNT ser derfor frem til høringssvar fra hele organisasjonen og ønsker organisasjonsleddene lykke til med arbeidet!