Innføring av sko- og sulkyinformasjon

Skrevet av Marius Lundstein,  24.06.2021
Artikkelbilde
Foto: Hesteguiden.com

25. juni innføres registrering av sko- og sulkyinformasjon i nettinnmelding. Formålet med registreringen er å kunne gi sports- og spillinteresserte informasjon om hestens balanse og sulkyvalg i løp.

Skoinformasjon har vært informasjon som spillere i mange av de større travnasjonene har hatt tilgang til i mange år. Men også norske trenere har gjennom de siste årene blitt vant til å oppgi skoinformasjon til enkelte internasjonale omganger. I de siste årene har man i Sverige også kunnet tilby informasjon om hvilken type sulky hesten konkurrerer med. For at sko- og sulkyinformasjonen skal tilfredsstille spillernes krav er det viktig at korrekt informasjon oppgis så tidlig som mulig før løpsdagen tar til.

Godkjente sulkyer defineres i to kategorier - enten som amerikaner sulky eller vanlig sulky. Når det gjelder skoinformasjon vil det kun være spørsmål om hesten skal gå med eller uten sko på frambein, bakbein eller alle fire bein. Hvilken type sko/beslag hesten skal gå med i løpet skal ikke oppgis i denne sammenhengen.

Sko- og sulkyinformasjon vil i første omgang kun være synlig gjennom Norsk Rikstoto sine nettsider. 

Registrering via nettinnmelding i Min Side
Fra 25. juni innføres registrering av sko- og sulkyinformasjon i nettinnmelding i Min Side. Dette betyr at alle lisensinnehavere som skal melde sin hest til totalisatorløp vil bli bedt om å registrere informasjon om sko og sulky før innmelding kan sendes inn.

Registreringen vil bli tilgjengelig i samme skjermbilde som registrering av kusk foregår. Ved å klikke på symbolene for sko og vogn velger man det hesten skal benytte. På bildet under ser man hvordan registreringen vil se ut i nettinnmelding:

Eksempel:
Hesten du skal melde til totalisatorløp skal gå med sko på både frambein og bakbein, samt konkurrere i en amerikansk sulky. Da markerer man symbolene (ved å klikke på symbolene) på følgende måte:  

Regelverk for sko- og sulkyinformasjon
Med innføringen av sko- og sulkyinformasjon vil også DNTs Løpsreglement oppdateres, og nytt Løpsreglement trer i kraft fra og med 1. juli. Regelverket bygger på den svenske modellen for registrering av sko- og sulkyinformasjon, og gir bestemmelser for hvordan ordningen skal fungere:

Sulkyinformasjon:

  • Ansvarlig trener skal oppgi informasjon om hva slags type sulky hesten skal konkurrere med når den skal delta i travløp. Slik informasjon skal være oppgitt senest 15 minutter før start i løpsdagens første totalisatorløp.
  • Godkjente sulkyer deles inn i to typer av kategorier, vanlig sulky og amerikansk sulky. Informasjon om hvilken kategori den enkelte sulkytype/modell tilhører fremkommer av DNTs Utstyrsliste.
  • Dersom ansvarlig trener har oppgitt at hesten skal delta i løpet med amerikanersulky, kan endring til vanlig sulky i spesielle tilfeller gjøres frem til hestene kalles ut til defilering, eller at hesten ankommer løpsbanen for å avlegge prøvestart til løpet. Endringen skal være meddelt innskrivningen/vekta på banen før hesten ankommer løpsbanen. Endringer etter dette tidspunktet tillates ikke, med mindre det oppstår skade på sulkyen som medfører at plassjefen vurderer at den må byttes ut. I slikt tilfelle kan også endring av sulkykategori forekomme.
  • Hest som ankommer løpsbanen med annen type sulky enn det som er rapportert inn kan av hovedstarter eller banedommernemnden strykes, og ansvarlig trener sanksjoneres. Feilaktig informasjon vil bli sanksjonert.

Les mer om sulky i travløp her

Skoinformasjon:

  • Ansvarlig trener skal oppgi informasjon om hvilken balanse hesten skal konkurrere med når den skal delta i travløp. Med balanse menes hvorvidt hesten skal konkurrer med eller uten sko/beslag på henholdsvis fram- og/eller bakhøver. Slik informasjon skal være oppgitt senest 15 minutter før start i løpsdagens første totalisatorløp.
  • Hva som defineres som en bar hov (barfot) og hva som defineres som beslag (sko) til hoven fremkommer av DNTs Utstyrsliste.
  • Dersom ansvarlig trener har oppgitt at hesten skal delta i løpet uten sko, enten på fram- og/eller bakhøver kan endring til at hesten går med sko gjøres helt frem til hestene kalles ut til defilering, eller at hesten ankommer løpsbanen for å avlegge prøvestart til løpet. Endringen skal være meddelt innmeldingssekretariatet/vekta på banen før hesten ankommer løpsbanen. Endringer etter dette tidspunktet tillates ikke, med mindre hesten mister en eller flere sko/beslag, eller dette løsner fra hestens hov. I slikt tilfelle avgjør plassjefen i samråd med hovedstarter om hesten skal få delta i løpet med annen balanse enn oppgitt. Hest som ankommer løpsbanen med annen balanse enn det som er rapportert inn kan av hovedstarter eller banedommernemnden strykes, og ansvarlig trener sanksjoneres. Feilaktig informasjon vil bli sanksjonert.
  • Banedommernemnden kan, i samråd med dyrevelferdskontrollør og stevneveterinær, ilegge påbud om bruk av sko/beslag på fram- og/eller bakhøver ved deltakelse i løp den aktuelle løpsdagen. Slik beslutning foretas med bakgrunn i høvenes tilstand på løpsdagen. Banedommernemnden kan i spesielle tilfeller beslutte et påbud om bruk av sko/beslag på alle hester den aktuelle løpsdagen, eller deler av løpsdagen. Slik beslutning foretas med bakgrunn i baneforhold, eller vær- og føreforhold for øvrig den aktuelle løpsdagen.

Les mer om sko i travløp her

Har du spørsmål om sko- og sulkyinformasjon?
Kontakt Norsk Trav AS på epost: innmelding@travsport.no eller via telefon 22 95 61 25.