Endringer i smittevernbestemmelser

Skrevet av Marius Lundstein,  24.06.2021
Artikkelbilde

I tråd med de endringer som gjøres i nasjonale krav og anbefalinger om smittevern oppdaterer også travsporten sine bestemmelser. Fra fredag 25. juni gjelder nye bestemmelser i vår veileder for smittevern. 

Travsportens veileder for smittevern er i dag oppdatert og nye bestemmelser gjelder fra og med fredag 25. juni. Endringene er som følger:

Kun nødvendig personell
Det siste halve året har det vært klart definert hvor mange personer som får følge en hest når den skal starte i totalisatorløp. Fra og med fredag går den definerte antallsbegrensningen bort, men kravet om at det kun er nødvendig personell som har adgang i hesteringen opprettholdes. Bestemmelsen om kun nødvendig personell gjelder også for permanente trenerstaller på travbanen.

Travbanen vil fra nå benytte bokslister for registrering og oversikt over personer som er i hesteringen, og nødvendige opplysninger vil bli lagret for bistand ved eventuell smittesporing. Dette betyr at trenere ikke lenger trenger å gi egen beskjed til banen om hvem som skal følge hesten.

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at det kan være lokale regler for registrering av personer på den enkelte bane, alt etter hvordan utviklingen av koronavirus er i det aktuelle området.

Bruk av munnbind
Det generelle kravet om bruk av munnbind i hele hesteringen ble tidligere fjernet, men vi påminner om at man skal følge lokal anvisning på den enkelte bane når det gjelder bruk av munnbind. Ved enkelte områder kan det kreves bruk av munnbind, eksempelvis i vaskehaller.

Publikum på totalisatorbanene
Publikumsområdene på banene reguleres i henhold til gjeldende nasjonale og lokale regler. Gjør deg kjent med de lokale reglene som gjelder for den totalisatorbanen du ønske å besøke ved å ta kontakt med banen eller besøke dens hjemmeside.

Ponniløp
Det er en stund siden har vært anledning til å avvikle ponniløp i forbindelse med totalisatorstevnene, men med bakgrunn i de lettelser som nå er gjort vil det igjen bli anledning til det.

Fra og med uke 28 (12/7) gis det anledning til å avvikle ponniløp i forbindelse med totalisatorkjøringer. Les mer på ponnitravet.no

 

Les oppdatert veileder for travsporten på vår informasjonsside om koronavirus her.