Slik er valgkomiteens innstilling

Skrevet av Frode Gjesdal,  09.07.2021
Artikkelbilde
Generalforsmlingen samles 4. september. Foto: DNT-TV

Valgkomiteen i Det Norske Travselskap har gjort ferdig sin innstilling til nytt styre i organisasjonen. 

Valgkomiteens leder Tom Rune Bratlien kommenterer innstillingen slik.

- Valgkomiteen har behandlet alle innkomne forslag og hatt dialog med de som har blitt foreslått, samt på selvstendig grunnlag vurdert og hatt samtaler med andre kandidater som ikke er blitt foreslått av lag eller forbund. Komiteen har i tillegg til å ta hensyn til kjønn, alder og geografi vært opptatt av å sette sammen et godt styre hvor medlemmene utfyller hverandre på viktig kompetanse.  

- Komiteen har vektlagt følgende kriterier: Erfaring fra politikk og politiske prosesser, organisasjonserfaring, tilknytning til travsporten, nettverk i og utenfor travsporten samt kunnskap om strategi, økonomi, rekruttering og nytekning i forhold til kommunikasjon. Vi har også vurdert styrets forutsetninger for lykkes i organisasjonen.

Valgkomiteen kommer ikke til å gi ytterligere kommentarer til innstillingenfør generalforsamlingen. 


Forslag:
Erik Skjervagen, Telemark Travforbund – styreleder (ny)
Ingolf Herbjørnrød, Vestfold Travforbund – nestleder (ikke på valg)
Cecilie H. Andersson, Østfold Travforbund – styremedlem (ikke på valg)
Jenny Ernström, Oslo og Akershus Travforbund – styremedlem (ikke på valg)
Margrete Dysjaland, Rogaland Travforbund – styremedlem (ny)

---Kjell Aage Kjølstad, Innlandet Travforbund – 1. varamedlem (ny)
Espen A. Schem, Oslo og Akershus Travforbund – 2. varamedlem (gjenvalg)
Sindre Lutdal Nyeng, Midt-Norge Travforbund – 3. varamedlem (ny)

I tillegg kommer ett styremedlem og ett varamedlem som velges av og blant de ansatte i DNT.

Generalforsamling 2021 i Det Norske Travselskap (DNT) avholdes på Thon Hotel Arena Lillestrøm 4. september.