Godtgjørelse for godkjent prøveløp

Skrevet av Norsk Trav,  09.07.2021
Artikkelbilde

Fra og med 1. juli kan 2-årige hester gjennomføre prøveløp. Etter endringene i mønstringsløpsregelverket kan første godkjente prøveløp nå utløse tilskudd til hestens eier.

I henhold til DNTs Prøveløpsbestemmelser kan 2-årige hester avlegge prøveløp fra og med 1. juli, og for norskfødte hester kan et godkjent prøveløp utløse et tilskudd på NOK 5 000,- , se link nedenfor. Vi minner om at dersom prøveløp gjennomføres før mønstringsløp, vil det ikke utbetales godtgjørelse for mønstringsløp.

Mønstringsløp har det vært mulig å avvikle siden 1. mai. Det utbetales kr 5.000 for godkjent mønstringsløp og samme sum når hesten gjennomfører sitt første godkjente prøveløp. Prøveløpet kan altså avvikles fra 1. juli det året hesten er 2 år, men må senest være avlagt innen henholdsvis 30. juni (varmblods) eller 31. desember (kaldblods) det året hestene er 3 år, dersom tilskuddet skal utløses.

Særskilte bestemmelser for godtgjørelse for hester født 2019 - mønstringsløp, prøveløp og totalisatorløp.