Utvidet starterklæring Sørlandet søndag

05.01.2021
Artikkelbilde

Gjeldende løpene og løpsdagen på Sørlandet søndag 10. januar er starterklæringsfristen utsatt til kl 14.00, i dag tirsdag 5. januar.

Det var til løpsdagen innmeldt drøyt 60 hester til det som er tiltenkt å være åtte løp. Ved å utvide starterklæringsfristen noe håper vi å kunne få økt antallet hester i en del av løpene. Det er stor jackpot i V65-spillet på søndag, og dermed forventet god omsetning. Dette gjør at vi ønsker å presentere så fyldige løp som mulig årstiden tatt i betraktning.

Vi minner ellers om de tiltak som Sørlandets Travpark har innført for sine løpsdager i januar;

For å motivere flere til å melde til travparken i vinter gjør Sørlandets Travpark AS nå noen ekstra tiltak som foreløpig gjelder for kjøringene 10. og 24. januar.

Økt premieskala fra 15.000 til 18.000 i proposisjon 3 og proposisjon 5 den 10. januar

Økt premieskala fra 15.000 til 18.000 i proposisjon 2 og proposisjon 5 den 24. januar

Transportstøtte på kr. 1000 per hest som står oppstallet mer enn 10 mil fra travparken og som ikke får premie i løpet.

Etteranmeldinger til ledige plasser kan derfor gjøres frem til kl 14.00.

Her finner du innmeldingslister for løpene på Sørlandet.