Nye vaksinebestemmelser og karenstid etter kastrering!

Skrevet av Avd. Hestevelferd,  30.11.2020
Artikkelbilde

Fra og med 1. januar 2021 innføres nye bestemmelser og karenstid for vaksinasjon. I tillegg innføres minimum 30 dagers karenstid etter kastrasjon.

Endring i vaksinebestemmelsene

De siste årene har det vært flere store utbrudd av hesteinfluensa i mange europeiske land. Et slikt utbrudd medførte blant annet at alle galoppløp i England ble innstilt i en periode. Det europeiske travforbundet (UET) har derfor besluttet å skjerpe de obligatoriske vaksinereglene for alle medlemsland, dette gjelder også for Norge.

Fra og med 1. januar 2021 skal alle trav- og galopphester/ponnier være vaksinert mot hesteinfluensa etter følgende regime:

  1. Grunnimmunisering – består av tre vaksiner (A + B + C) med følgende intervall:
  • Vaksine A: Kan gis hesten/ponnien fra fem måneders alder
  • Vaksine B: Minimum 21 dager og maksimalt 60 dager etter vaksine A
  • Vaksine C: Minimum 120 dager og maksimalt 180 dager etter vaksine B
  1. Revaksinasjon må gjøres innen 365 dager etter siste vaksinasjon.

Dersom fristen for revaksinering overskrider 365 dager må hesten/ponnien igjen grunnimmuniseres med tre vaksiner etter intervallene for vaksine A, B og C som angitt under punkt A. Tidligere har det vært mulig å unngå revaksinering dersom vaksinen gis innen 13 måneder, dette gjelder ikke lenger og kravet til årlig revaksinering er et absolutt minimum.

Hesten/ponnien kan sertifiseres, jf. Avls- og registreringsreglementets § 2-4, samt delta i konkurranse (dvs.travløp. utstilling og auksjon) etter utført A- og B-vaksine. Gyldig vaksine må i alle tilfeller være registrert hos DNT innen frist til innmelding til den konkurranse hesten skal delta i.

Årlig revaksinering er et absolutt minimum, men det anbefales at aktive løpshester vaksineres mot hesteinfluensa hver 6. måned.
Vi minner samtidig om at dersom man skal starte utenfor Norden krever enkelte land også herpesvaksine.

Karenstiden etter vaksinasjon økes fra 4 til 5 døgn fra og med 1. januar 2021.

 

Karenstid etter kastrasjon

Fra 1. januar 2021 innføres en obligatorisk restitusjonsperiode i form av en karenstid på minimum 30 dager etter kastrasjon. En hingst som blir kastrert fra og med 1. januar kan derfor ikke starte i løp før tidligst 30 dager etter inngrepet.