Nye priser

Skrevet av Marius Lundstein,  18.01.2021
Artikkelbilde
Foto: Eirik Stenhaug

Ny prisliste for DNT sine tjenester er publisert. For noen av våre tjenester blir det nå billigere å benytte elektroniske løsninger fremfor manuelle.

Det er publisert ny prisliste for DNT sine tjenester. Prislisten finner du til enhver tid under "skjemaer og informasjon" på travsport.no. Vær spesielt oppmerksom på at det i den nye prislisten er kategorisert med digitale tjenester og manuelle tjenester. På tjenester der vi tilbyr elektroniske løsninger blir det billigere å benytte dette fremfor manuelle skjema, eksempelvis ved eierskifte av hest.

Endring i pris for fødselsregistrering
For føll født fra og med 2021 vil det nå kun bli foretatt én belastning, mot det som var tre belastninger tidligere. Tidligere ble det belastet for registrering, hestepass og sertifisering. Nå vil det kun bli én belastning ved registrering og denne belastningen inkluderer registrering, hestepass og sertifisering. Belastning vil skje til oppdretter av føllet. Hestepass vil automatisk bli utstedt når DNA/sertifiseringspakken er utført og klart, og hestepasset sendes til registrert eier. Når DNA/sertifiseringspakken, vaksine og nødvendige dokumenter er innrapportert vil hesten automatisk bli sertifisert.

Dersom springseddel blir innrapportert senere enn fødselsåret vil det utløse en høyere avgift som belastes eier av hesten.

Da ny praksis vil medføre en enklere saksgang så er totalkostnaden for registrering, hestepass og sertifisering redusert med kr 400,- på hvert føll/hest.

Se ny prisliste her