Ny innkalling til DNTs generalforsamling 2021

Skrevet av Anette Leiren,  25.01.2021
Artikkelbilde
DNTs generalforsamling 2021 er flyttet til lørdag 4. september.

På bakgrunn av pågående koronaepedemi er DNTs generalforsamling 2021 flyttet og avholdes i stedet lørdag 4. september på Thon Hotel Arena Lillestrøm.

 

Generalforsamling 2021 i Det Norske Travselskap (DNT) avholdes på Thon Hotel Arena Lillestrøm 4. september kl. 11.00 - 18.00. Registrering skjer i tidsrommet kl. 10.00 – 10.45. 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være DNT i hende senest 1. juli 2021. Forslag fra travlag skal sendes via det respektive forbund som gir sin uttalelse.

Representanter og observatører må selv bekoste eventuell overnatting og reise. Det inviteres videre til en festbankett til kostpris, som betales av hver deltaker.

Det vil bli utbetalt reisetilskudd til de stemmeberettigede representantene etter gjeldende satser.

Forbundene sender utfylt påmeldingsskjema (representanter og observatører) senest 1. august 2021.

Fullstendig saksliste og saksdokumenter sendes elektronisk pr. e-post samt publiseres på travsport.no, senest 14 dager før generalforsamlingen.

Alle dokumenter til generalforsamlingen 2021 lastes opp her