Fristen for generalforsamling utsettes

Skrevet av Marius Lundstein,  06.01.2021
Artikkelbilde
Fristen for generalforsamlinger i 2021 utsettes. Foto: Hesteguiden.com

I henhold til DNTs lov § 6.6 skal travlagene avholde sine generalforsamlinger innen utgangen av januar. Med bakgrunn i den pågående pandemien velger DNT å utsette denne fristen i tre måneder.

Travlagene skal etter DNTs lov avholde sin generalforsamling innen utgangen av januar. Nye, nasjonale tiltak for koronapandemien gjør det vanskelig å avholde en generalforsamling fysisk. DNT har kartlagt ulike digitale muligheter for å avholde generalforsamling i lagene, men har vurdert at det på et generelt grunnlag vil være utfordrende for mange lag å gjennomføre på denne måten.

Med bakgrunn i dette utsettes fristen for travlagenes generalforsamling i tre måneder. Travlag skal derfor ha avholdt sin generalforsamling innen utgangen av april. De lagene som har planlagt digital gjennomføring av sin generalforsamling nå i januar står naturlig nok fritt til å gjennomføre dette.   

En utvidet frist for travlagene medfører også konsekvenser for travforbundene og DNTs generalforsamling. Travforbundene får ny frist til 15. juni slik at perioden på halvannen måned mellom lagene og forbundene opprettholdes. DNTs generalforsamling 2021 settes til lørdag 4. september. Det vil bli sendt ut og publisert ny innkalling til generalforsamlingen.

Årsrapporter

De utvidede fristene for generalforsamling utløser også behov for nye frister for innlevering av årsrapporter gjeldende for 2020. Med bakgrunn i de nye fristene får travlagene frist på seg til å levere årsrapporter (to eksemplarer) til travforbundene innen 15. mai, og travforbundene skal sende sin årsrapport til DNTs sentraladministrasjon senest 1. juli.

Følg med på pandemiens utvikling i samfunnet

DNT ønsker med de nye fristene å gi organisasjonen romslig tid til å få gjennomført generalforsamlinger. Det er imidlertid vanskelig å si noe om hvordan utviklingen av pandemien blir fremover. Ved planlegging av fysisk generalforsamling bes man derfor ta høyde for at alle aktuelle smittevernstiltak skal kunne tilfredsstilles på det tidspunktet generalforsamlingen gjennomføres, eksempelvis ved at man planlegger etter avstandsregler mellom personer.

Se vår koronaveileder for all aktivitet i travsporten her. Veilederen gir blant annet viktig informasjon om hvordan man må planlegge aktiviteter under pandemien.   

Oppsummering av nye frister for generalforsamling og innlevering av årsrapporter:

  • Generalforsamling i travlag avholdes i løpet av april 2021. Årsrapport leveres forbundet senest 15. mai.
  • Generalforsamling i travforbund avholdes innen 15. juni 2021. Årsrapport leveres DNT senest 1. juli.
  • Generalforsamling i DNT settes til lørdag 4. september 2021.