Fristen for innsending av kandidater forlenges

Skrevet av Marius Lundstein,  09.01.2021
Artikkelbilde
DNTs Valgkomité utsetter fristen for innsending av forslag til kandidater til 15. mai.

DNTs valgkomité forlenger fristen for innsending av forslag til kandidater til styret samt tilknyttede komitéer. Dette skjer med bakgrunn i endret dato for DNTs generalforsamling.

DNTs valgkomité er i gang med arbeidet frem mot DNTs generalforsamling 2021, og i desember sendte de ut brev til travforbund og travlag med invitasjon til innsending av forslag til kandidateter til styret, samt tilknyttede komitéer. Les brevet her.

Med bakgrunn i styrets vedtak om utsettelse av generalforsamlinger i organisasjonen så har valgkomiteen bestemt å forlenge fristen for innsending av forslag til kandidater. Ny frist settes til 15. mai. Dette sikrer at lagene har gjennomført sine generalforsamlinger og at nye travlagsstyrer gis anledning til å komme med sine innspill.

Forslag, inkludert en kort begrunnelse for kandidaten, kandidatens tilknytning til travet samt kandidatens bakgrunn for øvrig sendes til valgkomiteens leder på e-post. Adressen er: tom.r.bratlien@nordre-land.kommune.no

Se nyhetssak om utsettelse av generalforsamling i travlag, travforbund og DNT her