Avlsvurdering av varmblodstraver

Skrevet av Norsk Hestesenter ,  13.01.2021
Artikkelbilde
Hingsten Patent Leather ble høyest bedømt på Bjerke travbane under avlsvurderingen av varmblodstravere våren 2020. Foto: Norsk Hestesenter

Onsdag 10. mars blir det avlsvurdering av varmblods traverhingster på Bjerke travbane. 

Avlsvurdering av varmblods traverhingster avholdes på Bjerke Travbane onsdag 10. mars. Har du en hingst som skal vises? I denne saken finner du informasjon om innmelding. Her finner du også viktig informasjon om bruk av varmblods traverhingster som er tenkt brukt i avlen, men som ikke skal vises på Bjerke.

Innmelding avlsvurdering Bjerke

Ønsker du å melde inn hingsten din til avlsvurdering på Bjerke den 10. mars, gjøres dette elektronisk via www.hesteutstilling.no - fristen er 10. februar. Alle hingster som vises vil bli godkjent, unntatt de med diskvalifiserende helsedefekter. Framvisning er en forutsetning for at avkom skal få fulle rettigheter. Prisen er kr. 15 000,- inkl. mva., dette inkluderer bedømmelse, helse- og røntgenundersøkelse. 

Bedekningstillatelse

Enhver bruk av varmblods traverhingst til avl i Norge, betinger at det løses bedekningstillatelse hos Det Norske Travselskap (DNT) for det aktuelle året. Dette er en forutsetning for at et eventuelt føll skal kunne bli registrert som traver. Denne må løses for:

For å kunne avle norskfødte føll med godkjent hingst stasjonert i Norge gjelder følgende:

 • Hingsten må være kåret (modell før 2015) eller avlsvurdert (modell fra 1.1.2015) og erklært fri for defekter som gir avlsforbud.
 • Hingst som er avlsvurdert ved framvisning i annet nordisk land behøver ikke vises på kunngjort avlsvurdering i Norge, men de må søke NHS om teoretisk avlsvurdering for Norge. Pris for teoretisk avlsvurdering er kr. 6 500,- inkl. mva. Send søknad via dette skjemaet. Frist 1. mars.
 • Hingst som ikke er godkjent i Norge eller annet nordisk land må meldes til avlsvurdering. Pris kr. 15 000,- inkl. mva. som inkluderer bedømmelse, helse- og røntgenundersøkelse. Her melder du på hingsten til avlsvurdering.
 • Avkom etter hingst godkjent for norsk avl i henhold til ovennevnte får fulle rettigheter med hensyn til startrett i klasseløp, mønstringsløp etc. (se under).

For importsæd 2021 gjelder følgende:

 • Importør/ansvarlig person må søke om bedekningstillatelse 2021 for alle hingster som blir benyttet (se over).
 • Hingster som har vært godkjent tidligere år er automatisk godkjent.
 • For nye hingster må det søkes NHS om godkjenning. Send søknad via dette skjemaet. Frist 1. mars.
 • Pris for vurdering av nye hingster er kr. 3 500,- inkl. mva.

Viktig info ved bruk av hingst som står i Norge og som ikke er vist på avlsvurdering:

Begrepet «Bruk av egen ukåra hingst på egen hoppe» eksisterer ikke lenger i varmblod traveravl, dette begrepet utgikk i 2016.
Avkom etter hingster i Norge som ikke er vist på avlsvurdering vil miste mange rettigheter.
Føll etter hingst som ikke har vært på avlsvurdering vil ikke være berettiget til:

 • Oppdretterpremier
 • Deltakelse i de klassiske årgangsløpene
 • Deltakelse i Prinsesse Märthas Louises pokalløp
 • Deltakelse i Jarlsberg Grand Prix
 • Deltakelse i mønstringsløp
 • Deltakelse i DNTs unghestserie

Se nyhetssaken om avlsvurdering på Norsk Hestesenter sine hjemmesider her