Januar

Informasjon om Covid-19 regler i Frankrike

Artikkelbilde Nedenstående informasjon gjelder utøvere som planlegger å reise til Frankrike for å delta i travløp som kusk eller rytter. De franske bestemmelsene...  Les mer

Midler til hesteforskning i Norge

Artikkelbilde Stiftelsen Hästforskning utlyser med dette midler til hesteforskning innenfor norske forskermiljøer. Kun norske forskningsorganisasjoner er...  Les mer

«Til Start» - 2018 årgangen.

Artikkelbilde 306 hester født i 2018 ble påmeldt på «Til Start», og selv om Korona pandemien gjorde at flere samlinger ble avlyst, deltok 271 av hestene på minst...  Les mer

Mønstringsløpspremier for desember

Artikkelbilde Det ble tidligere i uken kommunisert at mønstringsløpspremiene for desember først ville komme til utbetaling i februar - nå er pengene for totalt 8...  Les mer

Nye vaksinebestemmelser og karenstid etter kastrering!

Artikkelbilde Fra og med 1. januar 2021 innføres nye bestemmelser og karenstid for vaksinasjon. I tillegg innføres minimum 30 dagers karenstid etter kastrasjon.  Les mer

Krisepakke 3 for frivilligheten

Artikkelbilde Krisepakke 3 for frivillige organisasjoner og lag har søknadsfrist 15. januar.   Les mer

Lansering av posisjoneringssystemet i kveld

Artikkelbilde I forbindelse med V86-omgangen på Bjerke i kveld lanseres også posisjoneringsgrafikken på tv-bildene fra løpene.  Les mer

Økte premier på Jarlsberg

Artikkelbilde Jarlsberg travbane øker premiene på hverdagstravet fra og med 17. januar. I løpsdagskalenderen på travsport.no vil du se hvilke løp som har fått ny...  Les mer

Avlsvurdering av varmblodstraver

Artikkelbilde Onsdag 10. mars blir det avlsvurdering av varmblods traverhingster på Bjerke travbane.   Les mer

Digitalt studiebesøk hos Wången

Artikkelbilde Kunne du tenke deg videregående utdanning i trav? Mandag 18. januar kl. 17.00 tilbyr Wången Gymnasium i Sverige et digitalt studiebesøk hvor du får...  Les mer

Ny frist for innsending av forslag

Artikkelbilde DNTs valgkomité forlenger fristen for innsending av forslag til kandidater  til styret samt tilknyttede komitéer. Dette skjer med bakgrunn i endret...  Les mer

Fristen for generalforsamling utsettes

Artikkelbilde I henhold til DNTs lov § 6.6 skal travlagene avholde sine generalforsamlinger innen utgangen av januar. Med bakgrunn i den pågående pandemien velge...  Les mer

Bytte av løpsdager

Artikkelbilde Løpsdagen som var planlagt på Jarlsberg fredag 22. januar er flyttet til søndag 24. januar, mens Sørlandets løpsdag 24. januar er flyttet til freda...  Les mer

Statistikk og tall som teller for 2020

Artikkelbilde Det har i forbindelse med at det er satt sluttstrek for 2020 blitt publisert en del statistikker og tallmateriale gjeldende status i norsk travspor...  Les mer

Sak om økonomiske misligheter

Artikkelbilde DNTs Domskomité har avsagt dom i en sak om økonomiske misligheter begått av en tillitsvalgt person i et travlag.  Les mer

Nye smittevernstiltak

Artikkelbilde For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense økning i smitte har myndighetene iverksatt forsterkede nasjonale tiltak. Med bakgrunn i...  Les mer

Åpnet for innmelding

Artikkelbilde Kaldblodstraveren Lome Brage er en av årets fjellhingster i Sikkilsdalen, og innmeldingen har nå åpnet.  Les mer

Utvidet starterklæring Sørlandet søndag

Artikkelbilde Gjeldende løpene og løpsdagen på Sørlandet søndag 10. januar er starterklæringsfristen utsatt til kl 14.00, i dag tirsdag 5. januar.  Les mer

Årets "Made In Norway" 2020

Artikkelbilde Travavl.no har for syvende året på rad utnevnt "Årets Made In Norway", en pris til oppdretter av en traver med eksepsjonelle resultater i det...  Les mer

Endringer i Forbuds- og karenstidslisten

Artikkelbilde Endringene trådte i kraft fra og med 1.januar 2021, og er merket med rødt slik at de skal fremkomme tydelig.   Les mer

1 2 Neste »