Trening og løpskjøring i kulda

Skrevet av Avdeling for hestvelferd,  02.02.2021
Artikkelbilde

Årstiden vi er inne i byr på kalde temperaturer for store deler av landet. Det krever ekstra omtanke, og kanskje noen endringer i rutinene rundt hesten når den skal trenes og delta i travløp.

Hester har på et generelt grunnlag stor evne til å tilpasse seg lave temperaturer, og de aller fleste trives kjempegodt ute på fine, kalde vinterdager. Tilsvarende har hesten også gode forutsetninger for å tåle både trening og konkurranse under slike forutsetninger så lenge den er frisk.

For å holde hesten frisk er det viktig å hensynta de lave temperaturene, og tilrettelegge rutinene i tråd med dette. Nedenfor redegjøres det for noen viktige ting å hensynta når hesten skal utsettes for harde belastninger i kulden.

Stallen:
For oss mennesker oppleves det godt å stenge dørene i stallen når det er kaldt ute. I noen staller er det også viktig eksempelvis for å unngå at vannet skal fryse. Men for hestens del er det ikke nødvendig at stallen er varm, så lenge den er tørr og trekkfri. Hesten produserer også egen varme når den spiser grovfor, derfor bør mengden grovfor økes i veldig kalde perioder. Videre er det viktig å sørge for at hesten har fri tilgang til rent vann, og eventuelt legge på den et godt dekken.

God luftkvalitet er en viktig forutsetning for at hesten skal holde seg frisk og rask, og spesielt for å unngå problemer med luftveiene.

Når dører, luker og vinduer stenges og vifter skrus ned eller av, blir luftfuktigheten fort uheldig høy, spesielt om hestene er svette og våte etter en treningsøkt. Høy luftfuktighet og dårlig ventilasjon gir bedre grobunn for muggsporer og høyere konsentrasjoner av skadelig ammoniakkgass.
Et annet moment for å holde luftfuktigheten nede er å unngå å tørke våte dekken i stallen.

God ventilasjon bør derfor prioriteres fremfor å holde temperaturen i stallen oppe, og luftfuktigheten bør holdes på et nivå som hindrer dannelse av kondens. Varmekabler på vannrør vil hindre at vannet fryser om vinteren 

Foring og væskebalanse:
Hesten har god evne til å regulere kroppstemperaturen selv på kalde vinterdager forutsatt at den har rikelig tilgang på grovfor.

Videre er det like viktig at hesten har fri tilgang på rent drikkevann i kalde perioder som i varme. Det å sørge for vann til hesten ute og inne i kulda kan være utfordrende, men likeså er innsatsen viktig blant annet for å unngå sykdom som forstoppelseskolikk. Dehydrering vil også svekke hestens evne til å prestere godt i trening og løp. Et tips for å sørge for at hesten får i seg nok væske i kulda kan være å tilby hesten lunket vann, da forskning har vist at mange hester drikker mer enn om de får iskaldt vann. Et annet råd er å tilby hesten kraftfor tilsatt så mye (lunkent) vann at det får en grøt- eller suppelignende konsistens.

Trening og konkurranse:
En frisk hest tåler å bli utsatt for harde anstrengelser også i streng kulde, men det er viktig å ha rutiner som hensyntar forholdene. Oppvarming av hesten tar lenger tid når det er kaldt, og gitt at hesten nedkjøles raskt bør oppvarmingen gjøres tettere opp til løpet/anstrengelsen enn når det er varmt og godt i været.

Etter løpet/anstrengelsen bør hesten beskyttes mot nedkjøling ved at den pakkes godt inn i varme tepper relativt raskt. Dersom man normalt bruker lang tid på å skritte hesten etter løpet, kan dette erstattes med å gå med hesten etter at den har fått på seg tepper.

Det anbefales også å være forsiktig med å vaske større deler av hestens kropp etter løp, da dette bløtgjør pelsen i enda større grad enn hestens egen svette gjør. Spesielt bør man være forsiktig med dette dersom hesten skal transporteres hjem på en kald transport etterpå.

Et godt råd er også å ta med noen ekstra skift med tepper til hesten når kulda er på sitt strengeste, slik at hesten kan få på seg tørre tepper etter løpet, og før den skal transporteres hjem.

Transport:
Svært få hestehengere, eller andre transporter, har isolerte rom der hesten plasseres. Det medfører at transporten ofte er en kald affære for hesten, og det er derfor viktig å beskytte den ved hjelp av gode tepper. Spesielt gjelder dette i etterkant av løp når hesten gjerne transporteres fuktig/våt.

Husk også på at luftkvaliteten på en hestetransport kan bli svært dårlig dersom alle ventilasjonsluker stenges helt igjen. Det kan derfor lønne seg å sørge for noe luftgjennomstrømning, og heller kompensere dette med et ekstra tykt teppe på hesten.