Trening og lokale aktiviteter

Skrevet av Marius Lundstein,  23.02.2021
Artikkelbilde

DNT og Norsk Trav har vurdert aktivitet som fellestreninger, rutineløp og lokale aktiviteter som lokalkjøringer opp mot gjeldende smittevernstiltak for pågående koronapandemi.

Mot slutten av februar viderefører regjeringen i hovedsak de nasjonale smittevernstiltakene. Spredningen av nye og mer smittsomme virusvarianter gjør situasjonen uforutsigbar, og som vi har erfart i starten på 2021 kan situasjonen endre seg raskt. Regjeringen er imidlertid opptatt av fysisk aktivitet for barn og unge, og fra tirsdag 23. februar er det åpnet opp for at barn og unge under 20 år kan delta i fritidsaktiviteter som normalt. DNT samarbeider med travforbundene og ponniutvalgene for å tilrettelegge for denne typen aktivitet ut over våren. Les mer på ponnitravet.no.

Når det gjelder de øvrige smittevernstiltakene så har DNT vurdert disse opp mot øvrige sportsaktiviteter i organisasjonen, så som fellestreninger (eksempelvis Til Start), rutineløp og lokalkjøringer. DNT har kommet frem til at hvis arrangør av aktiviteten finner det gjennomførbart å avholde aktiviteten i henhold til gjeldende nasjonale og lokale regler, så gis arrangøren nå anledning til å vurdere om aktiviteten skal gjennomføres eller ikke.

Vi presiserer imidlertid arrangørs ansvar og plikt til å gjennomføre en aktivitet i tråd med gjeldende smittevernsregler. På vår temaside for koronavirus finner man veileder for travsportslig aktivitet. Veilederen gir våre organisasjoner råd og veiledning for hvordan man kan gjennomføre en aktivitet.

Se vår temaside for koronavirus her.