Registrering av føll født i 2021

Skrevet av Laila Stolpnes,  24.02.2021
Artikkelbilde
Foto: Hesteguiden.com

Resultat av bedekning i 2020 kan nå registreres via fødselsmelding i Min SIde. 

Du kan nå innrapportere resultat av bedekning 2020 i DNTs kundeportal Min Side. Dersom fødselsmeldingen ikke blir godkjent, vil saksbehandler ta kontakt med oppdretter. Gå til Min Side ved å trykke her

De som ikke har registrert seg som bruker på Min Side vil få tilsendt fødselsmeldingen via e-post. Er du ikke «Min Side» bruker eller har registrert e-post adresse sendes fødselsmeldingen pr. post.

Har du ikke tilgang til Min Side, eller har du spørsmål?
Informasjon om kundeportalen får du her. Ved hjelp til innlogging eller øvrige spørsmål vennligst kontakt DNTs Servicetorg på post@travsport.no

Innrapporterte bedekninger 2020
Vedlagt følger liste over hopper som er registrert bedekt i 2020. Se oversikt her.

Dersom du ikke finner hoppen din på vedlagte liste, ta kontakt med hingsteholder, hingsteholder må skriftlig gi oss beskjed om hoppe, hingst og bedekningsdato.

Ved bedekning i utlandet er hoppeier selv ansvarlig for å gi beskjed til DNT.

Dersom bedekning 2020 ikke er innrapportert vil du ikke ha mulighet for å innrapportere resultat av bedekningen.