Medlemskontingent 2021 er sendt ut

Skrevet av Anette Leiren,  10.02.2021
Artikkelbilde

Kontingent for medlemskap i travlag 2021 er nå på vei ut til medlemmene.

Alle medlemmer med registrert e-post får tilsendt faktura elektronisk. Medlemmer uten registrert e-post får tilsendt faktura pr. post. Forfall er 23. februar. Æresmedlemmer som har kontingentsats kr. 0,- blir automatisk registrert med gyldig medlemskap for 2021. Ved for sen betaling påløper et purregebyr på kr. 35,-.

NB! Dersom du ikke mottar fakturaen elektronisk, til tross for at du er registrert med riktig e-post i medlemsregisteret, sjekk spam-mappe (søppelpost).

Fakturaen ligger også tilgjengelig på Min Side på www.travsport.no. Medlemsbevis finnes under "Mitt medlemskap".
Trenger du hjelp med innlogging til Min Side, kontakt DNT - post@travsport.no eller tlf. 22 95 60 00.

For spørsmål vedrørende mottatt faktura/ditt medlemskap, vennligst kontakt ditt travlag.
Utmelding kan gjøres i Min Side, under "Mitt medlemskap" eller ved å gi beskjed om utmelding til travlaget.
Innmelding i nytt travlag gjøres her eller ved å kontakte det aktuelle travlag.

Gjør oppmerksom på at det på DNTs Generalforsamling 2019 ble vedtatt minimumskontingent på kr. 200,- uansett alder, gjeldende fra 2020. 

Kontingenten må betales til DNT sentralt. Vennligst benytt KID, merk at kontonummer for innbetaling av medlemskontingent avviker fra DNTs ordinære kontonummer.

Minner om at felles krav for alle lisenser er gyldig medlemskap i et travlag tilsluttet DNT. Medlemskontingenten må være betalt for at medlemskapet skal være gyldig.

MEDLEMSKONTINGENTEN GÅR I SIN HELHET TIL DITT TRAVLAG OG ER ET VIKTIG TILSKUDD.