Budsjett 2021

Skrevet av Svein Morten Buer ,  05.02.2021
Artikkelbilde

Styret i Det Norske Travselskap har vedtatt et budsjett for 2021 med et underskudd på 25 mill. kr. Underskuddet finansieres i sin helhet med overskudd fra 2020.

Det er satt av 214 mill. kr til hesteeier- og oppdretterpremier, hvilket er 40 mill. kr mer enn hva DNT brukte i 2020. Banenes eventuelle egenfinansiering er ikke hensyntatt.

I tillegg er tilskudd til ulike aktiviteter i lag og forbund gjeninnført i budsjettet på samme nivå som i 2019. Dette gjelder blant annet DU-midler, banebidrag, driftstilskudd til travforbund, lokalkjøringer og Hestens Dag-arrangementer, premiekjøringer, «Til start!»-arrangementer, samt drifts- og aktivitetstilskudd til forbund/lag sine barne- og ungdomsaktiviteter.

Det er tatt høyde for midler til ulike startmotiverende tiltak, samtidig som det er besluttet at administrasjonen skal foreta en evaluering av mønstringsløpsordningen og komme tilbake til styret med forslag til reviderte mønstringsløpsbestemmelser til neste styremøte i slutten av februar.

I budsjettet legges det opp til at Klasseløpsauksjonen 2021 avholdes som en nettauksjon, men at denne kan oppgraderes med tilleggsaktiviteter i forhold til 2020.

Det avsettes 1,5 mill. kr til innavlsdempende tiltak for kaldblods.