Årsregnskap DNT 2020

Skrevet av Svein Morten Buer ,  27.02.2021
Artikkelbilde

Styret i Det Norske Travselskap har behandlet foreløpig årsregnskap for 2020 på styremøte 26. februar. 

Regnskapet viser et overskudd på 69,2 mill. kr i 2020 mot et underskudd på 6,4 mill. kr i 2019. Det er ingen grunn til endringer i resultatet fram til endelig regnskap skal behandles.

Det er verdt å merke seg at 65,6 mill. kr er regnskapsførte inntekter som ikke har vært tilgjengelige for DNT i 2020, men som først kommer inn på konto i 2021. Det er avsatt 22 mill. kr til premiefond i 2020, der drøyt halvparten er budsjettert som egenfinansiering av premier til hesteeiere og oppdrettere i 2021.

I mange år har DNTs mest likvide midler (bankinnskudd og kortsiktige fordringer) vært mindre enn den kortsiktige gjelden. Dette grunnet at man har benyttet innskudd og premier, som først kommer til utbetaling på et senere tidspunkt, i den daglige driften. Dersom myndighetene hadde satt en stopp for virksomheten over lengre tid, ville ikke DNT klart sine forpliktelser med denne praksisen. Ved utgangen av 2020 er det første gang «i manns minne» at regnskapet blir gjort opp med en positiv balanse mellom omløpsmidlene og de kortsiktige fordringene.

Overskuddet i 2020 dekker opp underskudd fra 2019 og benyttes til å dekke 25 mill. kr i budsjettert underskudd i 2021. I tillegg til dekning av underskudd, budsjetteres det med uttak fra premiefondet med 11,5 mill. kr i inneværende år.