Arbeid med ny strategi i DNT

Skrevet av Marius Lundstein,  12.02.2021
Artikkelbilde
Foto: Eirik Stenhaug

I januar startet styret i DNT opp igjen arbeidet med en ny strategiplan for norsk travsport. Forslag til ny strategiplan skal være klar til DNTs generalforsamling 2021.

Trav2020 var travsportens strategiplan som gjaldt i perioden 2015 – 2020. Høsten 2019 og vinteren 2020 ble det gjennomført arbeid med ny strategiplan i DNTs organisasjon. Ved inngangen til 2020 var imidlertid travsportens rammebetingelser svært usikre. Med bakgrunn i dette valgte styret å prioritere arbeid med rammebetingelser i 2020, og utsatte med det videre arbeid med ny strategiplan.

I januar 2021 er arbeidet startet opp igjen. Det er nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra ulike virksomhetsområder i sporten som skal arbeide med forslag til en ny strategiplan for norsk travsport. Gruppen ledes av styreleder Knut Weum.

30. januar ble det avholdt kickoff i strategiarbeidet med en digital workshop der strategigruppen og styret deltok. Her ble det drøftet problemstillinger om avl av travhest, hestepopulasjon, sport, hestevelferd, organisasjon og rekruttering, samt sportens rammevilkår.

Forslaget til ny strategiplan forventes å være styrebehandlet i løpet av våren/forsommeren 2021. Etter dette vil den sendes på høring i organisasjonen, før den legges frem på DNTs generalforsamling i september.