Oppdatert prisliste og ny forsikringsordning

Skrevet av Norsk Trav,  23.12.2021
Artikkelbilde

Prislisten for 2022 er nå oppdatert. Nytt av året er at amatørlisensene får en ekstra verdi gjennom en lenge etterspurt ulykkesforsikring knyttet til all håndtering, ridning og kjøring av hest.

Oppdatert prisliste for Det Norske Travselskap sine lisenser, tjenester og avgifter finner man her

For aktivitetsåret 2022 vil alle amatørlisenser i regi Det Norske Travselskap nå også inkludere en obligatorisk ulykkesforsikring som faktureres sammen med amatørlisensene. Forsikringsordningen har en verdi av og gir en kostnad for den enkelte lisensinnehaver på kr. 100,-. Denne ekstra hundrelappen tillegges den ordinære lisensavgiften.

Forsikringsordningen gjelder all hesterelatert aktivitet herunder håndtering av hest, kjøring og ridning. Forsikringsordningen gjelder hele døgnet og over hele verden. Opphørsalder for ordningen er 70 år.(lisensinnehavere over 70 år faktureres ikke for forsikringsordningen)

Forsikringsordningen dekker ulykke invaliditet  med inntil 15,00 G ved varig medisinsk invaliditet som følge av en hesterelatert ulykkesskade. Evt.erstatning utbetales til forsikrede/skadelidte.

Forsikringsordningen dekker også evt.behandlingsutgifter begrenset til maks kr. 50 000,- pr.skadetilfelle. Egenandel ved dekning av behandlingsutgifter er kr. 500, pr.skadetilfellle.

Forsikringsordningen inkluderer også engangsutbetaling på 5 G ved død som følge av hesterelatert ulykkesskade. Følgende begunstigelsesrekkefølge gjelder: 1. Ektefelle/samboer 2. Livsarvinger 3. Testamentsarvinger 4. Arvinger etter loven. Navngitt begunstiget kan oppnevnes.

Forsikringsleverandør er Gjensidige og eventuelle henvendelser/skader/krav kan meldes direkte til dem via www.gjensidige.no eller ved å kontakte Norsk Trav v/Jan-Inge Ringen