Husk fødselsmelding og springseddel

Skrevet av Laila Stolpnes
Artikkelbilde
Foto: Hesteguiden.com

Fristen for innsending av fødselsmelding og springseddel er 31.12.2021.

Dersom fødselsmelding og springseddel ikke er sendt inn oppfordrer DNT til å gjøre dette snarest. I DNTs portal Min Side kan du som hesteeier selv registrere fødselsmelding, eller sjekke om springseddel mangler. Dersom springseddel ikke er innregistrert ta kontakt med hingsteholder. Mangler du tilgang til portalen? Ta kontakt med oss på post@travsport.no.

Fødselsmelding
Oppdretter av føll plikter å innrapportere resultat av foregående års bedekning. Innrapportering skal skje til Det Norske Travselskap på eget skjema eller digital løsning. Ved innrapportering senere enn fødselsåret bortfaller retten til oppdretterpremier og deltagelse i Klasseløpene. Retten til avl/løp opprettholdes.

Springseddel
Springseddel skal fylles ut av hingsteholder på skjema godkjent av DNT. Når føllavgift er innbetalt skal springseddel innrapporteres til hoppeeier og Det Norske Travselskap. Ved innsending av springseddel senere enn fødselsåret påløper en avgift. Se prisliste her.