Utsatte innmeldingsfrister

Skrevet av Norsk Trav,  01.04.2021
Artikkelbilde

For å få en best mulig oversikt over hvilke baner som er aktuelle for å avvikle løp, vil planlagte innmeldingsdager i og rett over påske utsettes.

I øyeblikket er det fire østlandsbaner som ikke kjører løp på grunn av at deres hjemkommuner er underlagt tiltaksnivå 5a. Alle disse kommunene har dette tiltaksnivået til etter påske.

Annen påskedag, mandag 5. april var det planlagt innmeldinger til løpsdagene Bergen (8/4), Biri (9/4) og Leangen (10/4). Det er nå besluttet at disse innmeldingene flyttes til tirsdag 6. april. Når det gjelder innmelding til løpene i Harstad (10/4) så flyttes også de en dag – til onsdag 7. april.

De planlagte løpsdagene på Sørlandet søndag 11. april, Jarlsberg mandag 12. april, Klosterskogen mandag 12. april, Bjerke tirsdag 13. april og Forus onsdag 14. april må sees i sammenheng når vi får oversikt over hvilke baner som er aktuelle for å kunne avvikle løpsdager etter påske. Derfor vil en justert terminliste, og gjeldende proposisjoner (muligens noe justert fra det opprinnelige) for disse løpsdagene publiseres en av de to første virkedagene (6-7. april) etter påske. Innmeldinger til løpsdagene som skal avvikles i perioden fra 11. til 14. april vil foretas torsdag 8. og fredag 9. april.