Terminliste frem til og med 2.mai

Skrevet av Norsk Trav,  16.04.2021
Artikkelbilde

Opprinnelig var terminlisten til og med fredag 23. april publisert. Dessverre blir det endringer også i denne, dette da Forus også har måtte avlyse løpsdager grunnet lokale koronarestriksjoner.

I Stavanger er det innført strengere koronarestriksjoner fra og med 16. april. Dette medfører at Forus ikke får avviklet de kommende løpsdagene. I første omgang har Stavanger strengere tiltak til og med 27. april. Da er vi alt inne i den uken hvor Forus normalt skulle avviklet V75-løp (1. mai). I forhold til V75 er det behov for noe mer forutsigbarhet enn for enkelte hverdagstravdager. Derfor er det besluttet at denne løpsdagen ikke kan avholdes på Forus.

Det er nå laget et nytt oppsett for løpsdagene fra og med fredag 23. april til og med søndag 2. mai. Det er enkelte endringer på plassering av løpsdager også for de banene som ikke er rammet av lokale restriksjoner.

Gjeldende løpsdager i perioden 16.april til og med 2.mai(innmeldingsdager i parentes):

Fredag 16.april - V65 - Biri

Lørdag 17.april - V75 - Sørlandet

Søndag 18.april - V65 - Leangen

Mandag 19.april - Fransk lunsj - Biri

Tirsdag 20.april - V75M- Sørlandet

Torsdag 22.april - V65 - Bergen(19/4)

Fredag 23. april – V65 – Biri (20/4)

Lørdag 24. april – V75 – Sørlandets Travpark (19/4 – halvrad vil gjelde fra 21/4)

Lørdag 24. april – V65 – Harstad (20/4)

Søndag 25. april – V65 – Leangen (20/4)

Mandag 26. april – Fransk lunsj – Biri (21/4 – det vil skrives ut 7 løp)

Tirsdag 27. april – V75M – Biri (21/4)

Onsdag 28. april – V65 – Momarken (26/4)

Torsdag 29. april – V65 – Klosterskogen (26/4)

Fredag 30. april – V65 – Jarlsberg (26/4)

Lørdag 1. mai – V75 – Bergen (26/4)

Lørdag 1. mai – V65 – Biri (27/4)

Søndag 2. mai – V65 – Leangen (27/4)

Pr. dags dato er det lokale restriksjoner som gjør at det ikke kan avvikles travløp i fem av de kommunene hvor våre totalisatorbaner hører til:

Skien (Klosterskogen) og Tønsberg (Jarlsberg) har sitt tiltaksnivå til og med 22. april.

Indre Østfold (Momarken) har sitt tiltaksnivå til og med 25. april.

Stavanger (Forus) har sitt tiltaksnivå til og med 27. april.

Oslo (Bjerke) har videreført sine restriksjoner til og med 29. april.

På bakgrunn av dette er altså Bjerke uaktuell til å avvikle løp også neste uke. Det avventes også planlegging av nye løpsdager på Forus inntil man kjenner til hva som skjer videre der. Det kan dog være aktuelt å sette inn en løpsdag på kort varsel på Forus om restriksjonene ikke forlenges.

Det er planlagt løpsdager på Momarken, Klosterskogen og Jarlsberg i uke 17. Dersom de lokale restriksjonene som påvirker oss videreføres i noen av de tre kommunene, vil heller ikke disse kunne avvikle sine planlagte travløp.

Om disse løpsdagenekan gjennomføres som planlagt vil dog ikke være klart før i slutten av neste uke. Dersom noen av disse tre banene fortsatt ikke ville kunne avvikle løp, vil det være aktuelt å sette inn andre baner på noen av dagene. Informasjon om hvorvidt de planlagte løpsdagene på Jarlsberg, Klosterskogen og Jarlsberg kan gjennomføres eller ei,  vil fortløpende legges ut på travsport.no.

I tillegg vil det på kort varsel vurderes å sette inn en egen prøveløpsdag på noen av banene dersom det er åpning for det.

Når det gjelder proposisjoner vil det forekomme en del endringer, og det bes om at løpsdagskalenderen på travsport.no sjekkes nøye. Løpsdagskalenderen oppdateres fredag kveld.