Påbud om munnbind ved kjøring og ridning

Skrevet av Norsk Trav/DNT,  02.04.2021
Artikkelbilde

Det har i en periode vært påbudt med bruk av munnbind i hesteringen. I vinter har det dog vært unntak for bruk ved kjøring og ridning av hest. Dette unntaket fjernes nå.

Da påbudet om bruk av munnbind ble innført tidligere i vinter gjaldt det et unntak ved kjøring/ridning av hest. Unntaket var begrunnet i sikkerhetsmessige hensyn, først og fremst ved at det kunne medføre dogg på kjørebriller. Med andre temperaturer er dette problemet langt mindre, og vi anser at dette ikke lenger skal utgjøre noen sikkerhetsrisiko.

Som tidligere varslet strammes det nå inn på kravet til bruk av munnbind, slik at påbudet også vil gjelde under kjøring og ridning av hester på travbanens område. Dette omfatter da altså både personer som kjører/rir hestene i løp (kusker/ryttere), og personer som varmer opp og/eller skritter/jogger hestene ned før/etter løp. Det at påbud om bruk av munnbind nå gjelder alle personer som oppholder seg i hesteringen og/eller i løpsbanen, vil samtidig gjøre det enklere å følge opp at påbudet overholdes. Påbudet om bruk av munnbind ved kjøring og ridning av hest gjelder fra og med lørdag 3.april 2021.

Vi oppfordrer alle til å bidra til at vi fortsatt kan gjennomføre travløpene med svært lav smitterisiko. Vi minner om at det skal benyttes godkjente munnbind, samt at munnbindet skal dekke både nese og munn. Personer som ikke overholder påbudet om bruk av munnbind, eller som ikke bruker munnbindet korrekt, risikerer å bli bøtelagt, eller i verste fall bortvist fra travbanens område.