Ny løpsserie for unghester av begge raser

Skrevet av Norsk Trav,  21.04.2021
Artikkelbilde

Etter et godt initiativ tatt fra flere aktører tilknyttet oppdrett av norskfødte hester har DNT/Norsk Trav besluttet å etablere en ny løpsserie for unghester av begge raser.

Løpsserien vil i første omgang arrangeres i 2025 – altså for hester som kommer til etter årets bedekningssesong. Løpene i serien skal i all hovedsak avvikles mens hestene er 3-årige. Løpene kjøres som likestartløp med en førstepremie på kr 100.000. Det vil kjøres egne hoppeløp. Totalt er det lagt opp til fem løp for hver rase. Løpene er ikke tenkt å erstatte de unghestløp som finnes i dag.

DNT/Norsk Trav ser positivt på det initiativet som er tatt, og har vedtatt å støtte denne løpsserien for unghester av begge raser. Vi vil bidra med administrasjon og grunnfinansiering. I likhet med initiativtakerne tror også vi at denne fellesdugnaden vil kunne spre optimisme, og forhåpentligvis resultere i flere bedekninger inneværende år.

 Trykk her for pressemelding fra initiativtakerne hvor du lese flere detaljer.