Mønstringsløp fra 1. mai

Skrevet av Norsk Trav,  30.04.2021
Artikkelbilde
3 års-talentet Tangen Minto gjorde seg ferdig med sitt mønstringsløp i september i fjor, for årets 2-åringer er det et nytt og mer "etappe-preget" opplegg som gjelder(Foto: Hesteguiden.com)

Fra 1. mai er mønstringsløpene for 2-årige norskfødte hester av begge raser i gang. Regelverket er noe endret fra i år ved at godtgjørelsen er mer oppdelt enn tidligere.

Ved godkjent mønstringsløp vil eier av hesten få utbetalt kr 5.000. Det neste delmålet er prøveløp. Ved godkjent prøveløp, om dette er avlagt innen fristen som er gitt for den respektive rase, vil det utbetales nye kr 5.000 til hestens eier. Det tredje delmålet som også gir kr 5.000 i godtgjørelse vil utbetales til hestens eier når den første godkjente starten er avlagt i totalisatorløp. Dette også innen en gitt tidsfrist for hestens rase.

2-årige hester kan gå prøveløp fra 1. juli. Prøveløpskravet for 2-åringer er henholdsvis 1.55 for kaldblodshester, og 1.28 for varmblodshester.

Klikk her for å lese hele regelverket.

Bredt løpstilbud

Ingolf Herbjørnrød er nestleder i styrene i DNT og Norsk Trav AS. Han er DNT-styrets kontaktpunkt på sports- og avlsrelaterte spørsmål.

-          Det har fremkommet en del forvirring omkring de nye mønstringsløpsbestemmelsene., hvor noen gir uttrykk for en oppfatning av at det ikke er mulig å få ut mønstringsløpsgodtgjørelse før hestene har blitt 3 til 4 år gamle. Dette krever litt oppklaring, sier Ingolf Herbjørnrød.

Han fortsetter.

-          Mønstringsløp kan kjøres nå fra 1. mai, og alt fra 1. juli er det mulig å avlegge prøveløp. Styret har vært opptatt av at mønstringsløpsgodtgjørelsen skal bidra til at flere hester kommer til start. Vi mener at den nye ordningen skal bidra til dette. En betydelig andel av de hestene som i 2019 avla to godkjente mønstringsløp, presterte under prøveløpskravet. Det betyr at svært mange hester kan hente ut kr 10.000 eller to tredjedeler av godtgjørelsen allerede i løpet av sommeren. Den erfaringen dannet noe av grunnlaget for det nye regelverket, med en tilnærming til styrevedtaket i februar, sier Herbjørnrød.

Styrevedtaket det henvises til er fra 5. februar hvor det ble øremerket 2 mill. kr. til økt hyppighet av løp i helt lave grunnlag.  Disse midlene kommer som et tillegg til budsjettert premiematrise.

-          Gjennom at vi har satt av disse midlene har vi muligheter til å skrive ut ekstra løp for hester i lavt grunnlag på løpsdager hvor det normalt ikke hadde vært plass til denne typen løp. Ett bredt og forutsigbart løpstilbud er etter vår mening den beste måten å få flere nye hester ut i løpsbanen på. Det vil alltid komme ut gode debutanter, men er tilbudet bredt og godt vil de beste klatre raskt ut av «rekruttklassen». Således vil det være ett bredt og godt løpstilbud når årets 2-åringer etter hvert skal entre løpsbanen, og dermed komme til det tredje og siste delmålet som gir godtgjørelse, avslutter Herbjørnrød.