Løpsdager uke 18

Skrevet av Norsk Trav AS,  23.04.2021
Artikkelbilde

Det er fortsatt noen baner som ikke kan avvikle løp grunnet lokale koronarestriksjoner, men heldigvis begynner nå flere baner å komme i gang igjen.

Fra og med fredag 23.april er tiltaksnivået justert slik at det igjen er mulig å avvikle løp på Klosterskogen og Jarlsberg. Indre Østfold er en av kommunene i Viken som har hatt tiltaksnivå 5b, og Momarken har derfor vært rammet av dette. I utgangspunktet skulle tiltaksnivå 5b gjelde til 25. april for Indre Østfold sin del, men det er nå besluttet at dette nivået videreføres frem til og med 9. mai. I Stavanger vil det gjeldende tiltaksnivå 5b i første omgang gjelde til og med tirsdag 27. april. I Oslo vil tiltakene som påvirker Bjerke Travbane i første omgang vare frem til og med 29. april.

Momarken var opprinnelig oppført med løpsdag onsdag 28. april. Denne løpsdagen vil da ikke la seg gjennomføre, og isteden vil det avvikles løp som ettermiddagstrav på Jarlsberg denne dagen. Det vil kjøres seks løp denne dagen (to av de planlagte proposisjonene fjernes grunnet duplisering med lignende proposisjoner på samme bane) med start 1. løp kl 16.00. Dette vil også være en fin anledning til å få avviklet prøveløp – disse vil avvikles fra kl 18.00 og utover.

Med bakgrunn i de baner vi har aktuelle nå blir dette terminlisten fra og med 28. april (med innmeldingsdager i parentes):

 • Onsdag 28. april V65 – Jarlsberg (26/4) – start 1.løp kl. 16.00
 • Torsdag 29. april V65 – Klosterskogen (26/4)
 • Fredag 30. april V65 – Jarlsberg (26/4)
 • Lørdag 1. mai V75 – Bergen (26/4)
 • Lørdag 1. mai V65 – Biri (27/4)
 • Søndag 2. mai V65 – Leangen (27/4)
 • Mandag 3. mai FL – Jarlsberg (28/4)
 • Mandag 3. mai V65 – Klosterskogen (28/4)
 • Tirsdag 4. mai V75M – Jarlsberg (28/4)
 • Onsdag 5. mai V65 – Forus om mulig (29/4)
 • Torsdag 6. mai V65 – Bergen (30/4)
 • Fredag 7. mai V65 – Biri (3/5)
 • Lørdag 8. mai V65L – Harstad (3/5)
 • Søndag 9. mai V65 – Sørlandet (4/5)

Onsdag 5. mai var i den opprinnelige terminlisten ført opp på Momarken, men den løpsdagen kan ikke gjennomføres der. Denne dagen var det planlagt å avvikle Oaks-bonus for 4-årige hopper av begge raser. Dette er løp som tilhører Momarken, og disse vil avvikles på et senere tidspunkt på Momarken. Ny plassering for disse løpene vil publiseres neste uke.

Isteden planlegges det med en løpsdag på Forus denne dagen. Dette forutsetter at de innførte tiltakene i Stavanger ikke videreføres etter 27. april. Dette blir avklart tidlig neste uke.

Så langt det går forsøker vi å benytte oss av de proposisjoner som planlagt brukt på de ulike løpsdager, men noen mindre endringer er påkrevd når mange løpsdager samles på samme bane/i samme region.

For Jarlsbergs del gjelder fortsatt vedtaket om at det kun er kusker med profesjonell lisens som kan delta i løpene. Det samme gjelder også for Sørlandets Travpark inntil videre.

Oppdatert oversikt over løpene finnes i løpsdagskalenderen i løpet ettermiddagen fredag.