Løpsdager kommende uke

Skrevet av Norsk Trav,  05.04.2021
Artikkelbilde

Løpsdagene til og med lørdag 10. april har vært klarlagt en stund. Nå er det også laget en plan for søndag 11.april samt de første dagene i uke 15

Tiltaksnivå 5a har vært gjeldende for ti kommuner i Vestfold og Telemark en god stund, deriblant kommunene Tønsberg og Skien. Tiltakene gjaldt i utgangspunktet til og med tirsdag 6. april. Vi hadde derfor et håp om at det kunne være aktuelt å avvikle de terminfestede løpsdagene på Jarlsberg og Klosterskogen mandag 12. april. I løpet av påsken har imidlertid tiltaktsnivå 5a i første omgang blitt utvidet til å gjelde til og med 8. april for Skiens del, samt til og med 11. april for Tønsbergs del. Det betyr at vi ved innmelding ikke vet om det er aktuelt å få avviklet disse løpsdagene på Klosterskogen og Jarlsberg. Med den usikkerheten er det derfor besluttet noen endringer i forhold til opprinnelig terminliste. Følgende terminliste for dagene fra og med 11. april til og med 14. april blir da gjeldende:

Søndag 11. april – Sørlandet (V65) - uendret

Mandag 12. april – Biri (lunsjtrav)

Mandag 12. april – Forus (V65) – opprinnelig terminfestet onsdag 14. april

Tirsdag 13. april – Biri (V75M)

Onsdag 14. april – ingen løp i Norge

Når det gjelder proposisjonene vil det bli noen mindre endringer.

Sørlandet søndag 11. april går med uendrede proposisjoner.

Forus kjører mandag 12. april, og tar i hovedtrekk med seg proposisjonene som var tenkt brukt onsdag 14. april. Det blir noen mindre justeringer for å gi et så bredt tilbud som mulig.

Biri kjører fransk lunsj mandag 12. april og V75M tirsdag 13. april. I utgangspunktet benyttes proposisjonene som var tenkt benyttet til løpene på henholdsvis Jarlsberg og Bjerke samme dager. Det er gjort mindre justeringer i proposisjon 3 (12/4)  samt proposisjon 2 og 6 (13/4).

Innmeldinger for alle disse fire løpsdagene blir torsdag 8. april.