Premieendringer på V75-bonusdager

Skrevet av Tron Gravdal,  02.09.2020
Artikkelbilde
V75-bonusdagene(som ordinært avvikles på Bjerke Travbane), vil nå få et premieløft/en egen profil for sine løp. Transporttilskuddet for hest er også en del av satsningen(Foto: Hesteguiden.com)

I samarbeide med Norsk Rikstoto har DNT og Norsk Trav fått på plass en premieøkning på Bjerkes V75-bonusdager fra og med løpsdagen 16. september.

I vår ble premienivået i de ordinære V75-løpene(lørdagene) justert tilbake til nærmere det nivået det lå på i fjor. Også onsdagsløpene fikk en liten oppgradering, men klart mindre enn lørdagsløpene. Nå legges det opp til å prøve ut en litt annen løpsutskriving og premieprofil på onsdagene. Fire av løpene hver onsdag vil skrives ut med maks 10 hester bak startbilen, og med fem premier. Førstepremien i disse løpene vil ligge på kr 30.000. Målet med dette er at de beste hestene i de respektive grunnlagene vil søke seg mot disse løpene, og ved å kjøre med maks 10 hester bak startbilen vil det også være færre muligheter for å havne i «håpløse» spor og flest mulig av de 10 startende hestene vil med dette "få sjansen".

Løpene for september og oktober er allerede skrevet ut. En del av dem passer inn i den nevnte profilen over – noen gjør det ikke. Uansett ønsker vi å høyne premiene fra og onsdag 16. september. Det betyr at den nevnte modellen ikke blir helt lik for hver løpsdag i september og oktober, men fra og med onsdag 4. november er vi over på den «nye» modellen i sin helhet.

Fra og med 1. november vil da en onsdag se slik ut;

4 løp med førstepremie på kr 30.000 – maks 10 startende og 5 premier

1 løp med førstepremie på kr 24.000 – gjerne ett tilleggsløp eller ett løp med 15 bak bilen – åtte premier ved fullt felt.

2 løp med førstepremie på kr 20.000

1 løp med førstepremie på kr 15.000

Fra og med 16. september og ut oktober vil det gjøres visse premiejusteringer i de allerede oppsatte løpene.

Sjekk løpsdagskalenderen for oppdaterte og gjeldende proposisjoner på V75 bonus-omgangene i september og oktober.

Fra og med 16. september vil det også utbetales transporttilskudd til hester til V75-bonusløpene.