NTB om totalisatoravgiften

Skrevet av Marius Lundstein,  16.09.2020
Artikkelbilde
NTB om totalisatoravgiften.

Ifølge NTB vil regjeringen fjerne totalisatoravgiften for året 2021 i det kommende statsbudsjettet.

- I følge NTB ryktes det nå at totalisatoravgiften fjernes for året 2021 i det kommende statsbudsjett. Hvis dette stemmer er det en stor seier for hestesporten. Når det gjelder spillgrenser og forslaget til ny pengespillov er det fortsatt store utfordringer for hestesporten. Detaljene vil vi komme tilbake til straks vi har oversikt, sier styreleder i DNT Knut Weum.

Dette er meldingen fra NTB:

Norsk Rikstotos spillmonopol på hestesport kan bli berget av en avgiftslettelse i 100-millionersklassen. Samtidig blir det innført tapsgrenser fra 1. januar.

NTB vet at det i statsbudsjettet for 2021 foreslås å gi Norsk Rikstoto en avgiftslettelse tilsvarende totalisatoravgiften på 3,3 prosent av omsetningen. I statsbudsjettet for 2020 var inntekter fra denne avgiften budsjettert til 120 millioner kroner.

Det vil kunne bidra til at den norske travnæringen klarer å stå imot konkurransen mot utenlandske spillselskaper. Ifølge Norsk Rikstoto berører hestenæringen 16.000 arbeidsplasser.

Omsetningen vil samtidig falle betydelig som følge av at det fra 1. januar neste år innføres grenser for hvor mye hver enkelt spiller kan tape. Målet med en slik grense er å gi beskyttelse til såkalte sårbare spillere.

– Vi tar dette til orientering. Vi er selvsagt glade for at statsavgiften tas bort. Samtidig ser vi at regjeringen legger noen begrensninger på proffspillerne våre, og det må vi analysere litt nærmere, sier administrerende direktør Camilla Garmann i Norsk Rikstoto til NTB.

Frykter spillerflukt

Norsk Rikstoto hadde håpet at regjeringen ville godta en modell der det ble en generell tapsgrense, men at 200 såkalte proffspillere kunne få spille for høyere summer. Flere travkjennere venter at tapsgrensene vil føre til betydelig spillerflukt til svensk travsport, og at spillomsetningen i Norge i verste fall kan bli halvert.

På Stortinget møter forslaget sterk motbør fra blant andre Fremskrittspartiet, som frykter at forslaget om tapsgrenser vil gi alvorlige konsekvenser for hele det norske hestemiljøet.

– Dette vil ikke ha nevneverdig effekt på bekjempelsen av spillavhengighet, men føre til at pengestrømmen fra noen få profesjonelle høynivåspillere flyttes til Sverige og utlandet istedenfor å komme norsk hestesport til gode, sier stortingsrepresentant Himanshu Gulati, kulturpolitisk talsmann i Frp.

Vil finne bedre løsninger

Også Senterpartiet mener regjeringen tvinger inntektene fra profesjonelle spillere ut av landet. Til NTB opplyser næringspolitisk talsperson Geir Pollestad at de vil finne løsninger som er bedre for hestenæringen.

– Senterpartiet vil ta initiativ på Stortinget for å få med Frp og Ap for å finne en løsning som sikrer spillinntektene i Norge samtidig som totalisatoravgiften forsvinner, sier Pollestad.

– Regjeringen gir med den ene hånden og tar med den andre i denne saken. Senterpartiet har lenge ønsket å fjerne totalisatoravgiften, men da for å styrke hestenæringen. Regjeringen gjør dette for å dekke inntektsbortfall fra storspillerne.

Tre modeller

Etter det NTB kjenner til mener regjeringen likevel at bortfallet av totalisatoravgiften vil kunne mer enn oppveie de økonomiske konsekvensene tapsgrensene får for overføring til Norsk Rikstotos formål (norsk hestehold, hesteavl og hestesport).

– Ut fra prognosene fra juni i år, venter vi at nedgangen i overføringen til formålet vil være på mellom 80 og 90 millioner kroner, sier Garmann, som dermed håper på at fritaket fra totalisatoravgiften vil være tilstrekkelig.

Når det gjelder tapsgrenser, er tre modeller aktuelle for regjeringen:

  • En tapsgrense på 20.000 kroner per måned, rullerende over en periode på 90 dager. Opptil 20.000 kroner i gevinst kan tillegges tapsgrensen, rullerende over en periode på 90 dager.
  • En tapsgrense på 20.000 kroner per måned, rullerende over en periode på 90 dager. All gevinst kan tillegges tapsgrensen, rullerende over en periode på 90 dager.
  • En tapsgrense på 20.000 kroner per måned, rullerende over en periode på 90 dager. All gevinst kan tillegges tapsgrensen, rullerende over en periode på 365 dager.