Høringsuttalelse fra DNT og NJ

Skrevet av Marius Lundstein,  24.09.2020
Artikkelbilde
Forslag til ny lov om pengespill: Høringsuttalelse fra Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklub.

Det Norske Travselskap (DNT) og Norsk Jockeyklub (NJ) har i dag levert sin høringsuttalelse til forslaget om ny lov om pengespill i Norge. 

I juni sendte Kulturdepartementet forslag på ny lov om pengespill i Norge ut på høring, med høringsfrist 29. september 2020. 

Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklub representerer den hestesport som Stiftelsen Norsk Rikstoto baserer sin spillvirksomhet på. Stiftelsen Norsk Rikstoto er gjennom sin virksomhet en garanti for balansen mellom et godt regulert spilltulbud, effektiv drift og overføringer av økonomiske midler til formålet. 

Formålsmottager av overskuddet fra virksomheten i Stiftelsen Norsk Rikstoto representerer 125 000 hester og mer enn 16 000 årsverk i direkte og indirekte relaterte næringer. 

Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklub har virksomhet over hele landet, inkludert 11 faste totalisatorbaner, mer enn 140 lokale og regionale treningsanlegg og ca. 13 000 medlemmer. 

Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklub er enige i at tiden er inne for å få en samlende regulering av pengespillsektoren som ivaretar pengespillselskapenes samfunnsoppdrag kombinert med spillsikkerheten, forbygge de mulig uheldige sider ved virksomheten og ivaretagelse av forbrukerinteresser. Disse målene sikres ved høy kanalisering av pengespill, og dermed tilsvarende høy ansvarlighet. 

Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklub har i dag levert sin høringsuttalelse til Kulturdepartementet og du kan lese den her; 

Høringsuttalelse fra Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklub