Spørreundersøkelse om hoderisting

Skrevet av Avd. Hestevelferd,  07.10.2020
Artikkelbilde
Illustrasjonsbilde

Spørreundersøkelse om hoderisting hos hest i regi av NMBU, NIBIO og VI.

En forskergruppe ved Christian Albrects-universitetet i Kiel har gjennomført en spørreundersøkelse blant hesteeiere i Tyskland, Sveits og Frankrike om problemet hoderisting hos hester. De ønsker nå å få inn data fra de nordiske landene også. Vedlagte artikkel forteller mer om spørreundersøkelsen, som er anonym. Vi oppfordrer hesteeiere til å bidra til forskning på dette problemet.

I Norge er følgende ansvarlige for innhentelsen av data, og kan kontaktes for spørsmål:

Knut Egil Bøe, professor NMBU (knut.boe@nmbu.no)
Grete Meisfjord Jørgensen, forsker, NIBIO Tjøtta (grete.jorgensen@nibio.no)
Cecilie Mejdell, seniorforsker, Veterinærinstituttet (cecilie.mejdell@vetinst.no)

Link til artikkel om spørreundersøkelse om hoderisting hos hester.

https://www.nmbu.no/fakultet/biovit/om/div/node/41293

Svarfristen er 1.november 2020.