Oppdatert forskrift om smitteverntiltak

Skrevet av Marius Lundstein,  08.10.2020
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto.

DNT minner om viktigheten av å holde seg oppdatert på forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet, også kalt Covid-19-forskiften, samt travsportens bestemmelser for smittevern.

Covid-19-forskriften er den nasjonale forskriften i Norge som regulerer koronapandemien. Forskriftens formål er blant annet å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense smittespredning.

Forskriften regulerer blant annet regelverket som gjelder for reise og karantenetid. Er du næringsdrivende i travsporten og på reise i Sverige eller Finland, må du spesielt merke deg forskriftens innhold om innreisekarantene. Reglene for innreisekarantene ble oppdatert i september, og for utøvere som reiser til Sverige eller Finland for å konkurrere gjelder nå følgende:

  • Det generelle karantenefritaket som tidligere gjaldt for næringsdrivende på reise mellom bo- og arbeidssted, samt i arbeidstiden, er fjernet, og erstattet med en mulighet for karantenefritak dersom man tester seg etter ankomst til Norge, jf. § 6 b), første avsnitt, og § 6 c), første avsnitt.

Dette innebærer at profesjonelle utøvere som er på reise til Sverige eller Finland må teste seg for koronavirus ved ankomst Norge, og unntaket fra innreisekarantene gjelder fra testen viser negativt resultat. For utøvere som reiser jevnlig mellom Norge og Sverige og/eller Finland skal testing foretas minimum hver syvende dag for å være unntatt fra innreisekarantene i de 10 dagene karantenen normalt vil gjelde. Samme krav vil gjelde for svenske og finske profesjonelle utøvere.

I henhold til travsportens bestemmelser for smittevern bekrefter man å ha fulgt reglene i Covid-19-forsrkfiten når man entrer hesteringen på en travbane. Se Covid-19-forskriften her.

Travsportens bestemmelser for smittevern

Travsporten har en egen koronaveileder for all travsportslig aktivitet, samt spesifikke retningslinjer for totalisatorstevner. Alle aktiviteter i travsporten skal gjennomføres etter fire hovedregler:

  • Personer som er eller kan være smittet av korona, og/eller er i karantene, skal ikke delta på aktiviteter/arrangementer
  • Man skal holde avstand til hverandre og unngå fysisk nærkontakt
  • Sørg for god hygiene
  • Unngå å dele utstyr under aktiviteten/arrangementet

Vi oppdaterer våre retningslinjer i tråd med utviklingen av koronaviruset, og det er derfor viktig at man oppdaterer seg på våre bestemmelser før hver gang man skal på travbanen. Se travsportens temaside for koronavirus her