Nytt styre på Sørlandets Travpark

Skrevet av Marius Lundstein,  30.10.2020
Artikkelbilde
Sørlandets Travpark AS.

Torsdag 29. oktober ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Sørlandets Travpark AS.  

Etter intern uenighet i styret som resulterte i at to styremedlemmer og et varamedlem trakk seg, ble det gjennomført kompletteringsvalg ved en ekstraordinær generalforsamling. 

Det nye styret består av:

Leder Michael Taanevig

Nestleder Per Otto Aagre

Alf Thorfinn Skeie

Torleif Sør-Reime

Ingolf Herbjørnrød

1 vara Therese Nyhaven

2 vara Ingrid Askland

Som 1. varamedlem vil Therese Nyhaven møte fast i styret. Samtlige kandidater ble enstemmig valgt, og styret har således et sterkt mandat fra eierne for å lede selskapet videre.

Kristiansand 29. oktober
Sørlandets Travpark AS