NEMAC informerer;

Skrevet av Avd. Hestevelferd,  28.10.2020
Artikkelbilde

Mulig forekomst av zilpaterol i enkelte typer hestefôr.

Kort om zilpaterol:

Zilpaterol (zilpaterol hydroklorid) er en β2-reseptor agonist. Substansen benyttes i enkelte land ved oppfôring av produksjonsdyr, da den blant annet har en anabol effekt som gir økt muskelmasse og tilvekst. Stoffet er forbudt for produksjonsdyr i Europa, og for konkurransehester er det også en forbudt substans. 

Fôrprodusenten GAIN har tidligere gått ut med informasjon om muligeten for forekomst av zilpaterol i sine fôrtyper.

British Equestrian Trade Association (BETA) I Storbritania informerer nå om at det kan omfatte flere fôrsorter hos mange fôrprodusenter. BETA har laget en liste over fôrprodusenter som kan være rammet, men påpeker samtidig at det kan gjelde flere. De som er nevnt på listen er blant annet: 

-          Allen and Page Products

-          Baileys Horse Feeds

-          Hilight Horse Feeds

-          Honeychop horse Feeds

-          Saracen Horse Feeds

-          Spillers, Winergy, Pegasus

 

BETAs liste med detaljer over fôrtyper det gjelder:

https://www.beta-uk.org/pages/news-amp-events/news/beta-update-zilpaterol-contamination-in-equine-feedstuffs..php

 

Informasjon fra GAIN:

https://www.gainequinenutrition.com/blog/news/statement-from-gain-equine-nutrition-2/  

https://www.gainequinenutrition.com/blog/news/the-team-at-gain-equine-nutrition-are-hugely-disappointed/ 

https://www.gainequinenutrition.com/blog/news/gain-equine-nutrition-update/  

https://www.gainequinenutrition.com/blog/news/updated-statement-gain-equine-nutrition/  

https://www.gainequinenutrition.com/blog/news/gain-equine-nutrition-update-11th-october/  

https://www.gainequinenutrition.com/blog/news/gain-equine-nutrition-update-14th-october/