Myndighetene strammer inn tiltakene

Skrevet av Marius Lundstein,  30.10.2020
Artikkelbilde

Antall smittede av koronavirus har gått kraftig opp i Europa de siste ukene, og nasjonale myndigheter skjerper nå inn tiltakene mot koronapandemien.

De siste ukene har Europa opplevd en kraftig oppgang i smittetallene. Dette har medført at myndighetene nå skjerper inn tiltakene, både lokalt og nasjonalt i Norge. Vi oppfordrer alle våre medlemmer, aktive utøvere, hesteeiere og øvrige interessenter om å følge de rådene og retningslinjene som gjelder i samfunnet.

Strammer inn reglene for innreise til Norge
Norske myndigheter har fra og med tirsdag 27. oktober strammet kraftig inn på regelverket i Covid-19-forskriften for personer som er bosatt i EØS eller Sveits og som kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag. De samme innstramningene gjelder for personer bosatt i Norge og som returnerer fra arbeid eller oppdrag utført i EØS eller Sveits.

Den sistnevnte gruppen av personer gjelder blant andre travtrenere, kusker og stallansatte bosatt i Norge. Disse vil ha unntak fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de oppfyller to vilkår:

a)      At de har testet negativt for SASR-CoV-2 etter ankomst til Norge

b)     At de testes hver tredje dag etter ankomst til Norge

Fra og med lørdag 31. oktober vil man likevel ikke få dette unntaket dersom man de siste 10 døgn før man kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå. Oversikt over land og områder i EØS og Sveits som ikke skal omfattes av karanteneunntak etter forskriften § 6 c finnes her i vedlegg B på Lovdata.

Andre regler gjelder for visse arbeids- og oppdragstakere som jevnlig ankommer Norge fra områder i Sverige eller Finland (pendlere). Travsportens bransjestandard for jevnlig ankomst til Norge fra Sverige eller Finland er minimum fem ganger de siste fem uker. Disse er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de i Norge testes for SARS-CoV-2 minst hver sjuende dag.

Vi presiserer at unntakene kun gjelder i arbeidstiden. På fritiden er man pålagt innreisekarantene i 10 dager. Vi presiserer videre at det påhviler den enkelte et ansvar å holde seg oppdatert på bestemmelsene, og for de som skal inn eller har vært utenfor Norge så følger det et personlig ansvar for å følge de reglene som gjelder.