DNT samarbeider med Steen M. Johansen

30.10.2020
Artikkelbilde

Steen Morten Johansen er medlem av utvalg for utredning av dopingsaker (UUD), og omtalen av hans arbeid for Svensk Travsport i Propusion-saken får ikke innvirkning på dette samarbeidet. 

Etter Svensk Travsports pressekonferanse vedrørende Propulsion-saken i går, anser DNT det som nødvendig å gi en redegjørelse for vårt utredningsarbeid i saker som omhandler brudd på DNTs Antidopingreglementet, da Steen Morten Johansen er medlem av Utvalget for utredning av dopingsaker (UUD).

UUD er satt samme av personer med ulik og utfyllende kompetanse, og med det formål å sikre utvalget en så bred fagkunnskap som mulig på områder som er viktig for å sikre en forsvarlig utredning av brudd på Antidopingreglementet. Utrederne jobber sammen som et team, og der UUDs leder er ansvarlig for å kvalitetssikre utredningene før de sendes til DNT.

Steen Morten Johansen har vært medlem av UUD siden 2016, og hans omfattende kompetanse og erfaring på utredning av saker har vært en svært verdifull ressurs både i UUDs arbeid, og også i forbindelse med andre saker som han har utredet for DNT. Johansen har blant annet hatt en sentral rolle i utredningen av store saker som Westergaard- og Souloy-saken, der hans innsats har vært svært viktig for utfallet i sakene.
DNT ønsker derfor å presisere at Steen Morten Johansen innehar vår fulle tillit, og at hans kompetanse, erfaring og høye integritet gjør at DNT vil fortsette dette viktige samarbeidet også i tiden fremover.

 

Oslo 30.oktober 2020

Svein Morten Buer                                            Anne Wangen                                                          Birgit Ranheim
Generalsekretær                                               Sjefsveterinær                                                          Leder UUD