Krisepakke 3 for frivilligheten

Skrevet av Marius Lundstein,  09.11.2020
Artikkelbilde
Foto: Lotteri- og stiftelsestilsynet

Krisepakke 3 for frivillige lag og organisasjoner er klar. 

Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelige inntektsbortfall på grunn av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med covid-19.

Krisepakke 3 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. desember 2020. Søkere må være registrert i Frivilligregisteret og søknadsfrist er 15. januar 2021

All informasjon på krisepakken får du hos Lotteri- og stiftelsestilsynet