Drektighetstilskudd: Søknadsfrist 1. desember

Skrevet av Marius Lundstein,  24.11.2020
Artikkelbilde
Foto: Eirik Stenhaug

Søknadsfristen for drektighetstilskudd er 1. desember.  

I 2020 ble det iverksatt strakstiltak for avl av travhester i Norge. Ett av tiltakene er drektighetstilskudd, hvor det utbetales kr 7000,- til eier av norskregistrert hoppe etter bedekning/inseminering gjort i 2020. Les mer om de avlsstimulerende tiltakene her.  

Søknadsfristen for drektighetstilskudd er 1. desember 2020. Denne fristen er endelig og søknader som innkommer senere vil ikke bli innvilget.

Søknadsskjema får du her (under avl og sertifisering).

Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med DNT på post@travsport.no eller per telefon 22 95 60 00.