DNTs lov er oppdatert

Skrevet av Marius Lundstein,  26.11.2020
Artikkelbilde
Foto: Eirik Stenhaug / Equus Media

DNTs lov er oppdatert med de lovendringene som ble vedtatt under generalforsamling i DNT 29. august 2020.  

Oppdatert versjon av DNTs lov, inkludert normallov for travforbund og travlag, får du under siden for «lover og reglement». Gå direkte til siden ved å klikke her.

Dette er endringene i DNTs lov (se markert tekst):

§ 4.3 OPPGAVENE TIL STYRET I DNT

(m): foreslå medlemmer og varamedlemmer til valgkomité til DNTs generalforsamling i samråd med Landsrådet.  

§ 5.4 REPRESENTASJON PÅ GENERALFORSAMLING

(1) På generalforsamlingen i travforbundet møter med stemmerett, jfr. § 2.6 (1):

a) valgte representanter fra hvert av travlagene som er medlem, jfr. § 5.3. Hvert lag har rett til å møte med 1 representant for de første 50 betalende medlemmene og 1 representant for hvert påbegynt 50. medlem, inkludert lagets æresmedlemmer og hederstegninnehavere. Ingen lag kan møte med mer enn 5 representanter.

b) beregningen av grunnlaget for hvor mange representanter med stemmerett hvert enkelt travlag kan møte med, foretas med utgangspunkt i antall betalende medlemmer i travlaget pr. 31/12 året før generalforsamlingen, inkludert lagets æresmedlemmer og hederstegninnehavere.

(3) Travlag som har hatt færre enn 15 betalende medlemmer over 16 år pr. 31/12 året før generalforsamlingen, inkludert lagets æresmedlemmer og hederstegninnehavere, eller ikke har levert årsrapport innen fristen, jfr. § 6.2 g) mister sin representasjonsrett, herunder tale- og stemmerett til generalforsamlingen(e) i travforbundet det angjeldende året (det året rapporten skulle vært innlevert). Laget har rett til å være til stede som observatør på generalforsamlingen(e).

5.5 GENERALFORSAMLINGEN OPPGAVER

(3) Antall representanter som skal velges til DNTs generalforsamling tilsvarer summen av antall betalende medlemmer i travlagene pr. 31/12 året før generalforsamlingen, inkludert lagenes æresmedlemmer og hederstegninnehavere, som tilhører travforbundet delt på 125 og avrundet nedover. Antall vararepresentanter som velges bør tilsvare minst halvparten av antall representanter. Vararepresentantene gis en rangert rekkefølge.

 

Lovnormene for travforbund og travlag er justert med bakgrunn i endringene i DNTs lov.