Covid-19-forskriften: Oppdaterte regler

Skrevet av Marius Lundstein,  18.11.2020
Artikkelbilde
Reglene om karantene og innreise til Norge i Covid-19-forskriften er oppdatert.

I tråd med de endringer i bestemmelser og retningslinjer myndighetene har iverksatt for koronapandemien, er også reglene om innreisekarantene oppdatert.

Reglene om innreisekarantene i Covid-19-forskriften er oppdatert i tråd med de øvrige innskjerpelser som gjort i samfunnet vedrørende koronapandemien. For de aller fleste er det nå ikke mulig å unngå karantene i 10 dager ved innreise til Norge selv om man er arbeidsreisende.

Oppdaterte regler om innreisekarantene
For de som reiser ofte har myndighetene nå definert hva som gjelder med «jevnlig ankomst til Norge». Myndighetene definerer dette nå som ankomst til Norge mer enn én gang de siste 10 dager. Dette gjelder bare for områder i Sverige og Finland.

De som mer enn én gang i løpet av perioden på 10 dager ankommer Norge fra områder i Finland eller Sverige med karanteneplikt (etter vedlegg A i forskriften), som et ledd i reise mellom arbeidssted og bosted, er unntatt innreisekarantene i arbeidstiden dersom man i Norge testes for koronavirus minst

a) hver sjuende dag, eller

b) første dag de ankommer Norge, og deretter hver sjuende dag, dersom det er åtte, ni eller ti døgn siden de sist ble testet i Norge for koronavirus.

Les Covid-19-forskriften her.

DNT og Norsk Trav presiserer i denne sammenheng det personlige ansvaret hver og en har for å aktivt følge og holde seg oppdatert på de reglene som gjelder for pandemien i samfunnet.

All informasjon om travsportens bestemmelser og retningslinjer for koronapandemien får du på vår egen temaside ved å klikke her.