Administrasjonen informerer

Skrevet av Anette Leiren,  06.11.2020
Artikkelbilde

Det innførte påbudet om hjemmekontor i Oslo påvirker DNTs administrasjon.

Kontoret er bemannet fra kl. 8.00 – 15.00. Vi ber alle om å benytte elektronisk korrespondanse så langt det lar seg gjøre. For å redusere smittefare henstillerer vi alle til å forsøke å unngå oppmøte på Hestesportens Hus på Bjerke. DNT har en utvendig postkasse (under hovedtrappen) som vi ber om benyttes ved avlevering av skjemaer/brev, etc. 

Vi gjør oppmerksom på at noe lengere behandlingstid kan inntreffe.

MIN SIDE
Minner om DNTs kundeportal «Min Side» på www.travsport.no - som inneholder bl.a. følgende tjenester:

* Tilgang til alle fakturaer og utbetalingsbeskjeder
* Registrere/endre kontonummer og aktivere e-postfaktura
* Oversikt over eide hester (forutsetter at man er registrert som ansvarlig eier)
* Registrere kastrerte hester
* Registrere døde hester
* Registrere fødselsmeldinger

Mangler du tilgang - kontakt DNTs Servicetorg på post@travsport.no / 22 95 60 00.